14 december, 2021

Världens första metanoldrivna lotsbåt sjösätts

Sjöfartsverket sjösätter 14 december världens första helt metanoldrivna lotsbåt. Det handlar om en av verkets befintliga lotsbåtar som har byggts om för att kunna testas med det nya drivmedlet. Arbetet utgör en del av Sjöfartsverkets omställningsarbete mot en fossilfri fartygsflotta.

– Lotsbåten blir den första i världen i sitt slag. Generellt sett ligger vi i Sverige långt fram när det kommer till området för maritim forskning och innovation. Det är därför heller ingen slump att just detta projekt nu genomföras här i landet, säger Fredrik Backman, rederidirektör vid Sjöfartsverket.

Arbetet med att bygga om en av Sjöfartsverkets lotsbåtar från att tidigare ha drivits på diesel till att drivas med metanol är en del av ett större EU-initiativ som kommer pågå fram till 2024. Samtidigt som det finns andra projekt med olika former av metanoldrivna fartyg är Sjöfartsverkets lotsbåt först i världen i sitt slag. Båten kommer nu ingå i verkets ordinarie lotsverksamhet för att utvärdera tekniken, men också säkerställa både dess kapacitet och förmåga.

– Vår omgjorda lotsbåt utgör en viktig pusselbit i vårt större och bredare övergångsarbete mot en helt fossilfri båt- och fartygsflotta. Lotsbåten kommer nu sättas ordentligt på prov, något som sker genom många timmars tuffa och genomgående tester. Tester som sedan ska utvärderas och analyseras, säger Fredrik Backman.

Sjöfartsverket har sedan tidigare regeringens uppdrag att analysera och komma med förslag på hur verkets båt- och fartygsflotta kan bli fossilfri. Ett uppdrag som bygger på regeringens nationella klimatmål, som bland annat innefattar en minskning på minst 70 procent av koldioxidutsläpp från inrikestransporter innan 2030.

Foto: Agne Hörnestig.

Källa: Sjöfartsverket.