3 februari, 2022

Regeringen föreslår att den tillfälliga stämmolagen återinförs

Regeringen överlämnade 3 februari en proposition till riksdagen med förslag om att återinföra den tillfälliga stämmolagen som upphörde att gälla vid årsskiftet.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, även kallad den tillfälliga stämmolagen, infördes våren 2020 för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på ett sätt som begränsar risken för spridning av covid-19. Den möjliggjorde för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra sina stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla vid årsskiftet.

– Det var många företag och föreningar som kunde genomföra sina stämmor med minskad risk för smittspridning under 2020 och 2021. Regeringen ser att det kan komma att finnas behov av att kunna genomföra stämmor på distans även i år, säger justitie- inrikesminister Morgan Johansson.

Bestämmelserna innebär bland annat att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna deltar i stämman enbart genom poströstning.

Regeringen föreslår att stämmolagen återinförs 1 mars 2022 och gäller fram till årets slut.

Möte hos Albano båtklubb. Foto: Bengt Anderhagen.