3 februari, 2022

Regeringen föreslår: Förarbevis för vattenskoter ska kunna omhändertas på plats

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Polismyndigheten och Kustbevakning ska ges möjlighet att omhänderta förarbevis för vattenskoter direkt på plats vid misstanke om brott till sjöss. Det blir även möjligt att återkalla förarbeviset tills vidare.

– Nu är det slutlekt för vårdslösa vattenskoterförare. Denna sista reglering gör att polisen kan omhänderta förarbeviset på plats. Det ska vara ordning och reda på sjön, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I lagrådsremissen föreslås att ett förarbevis för vattenskoter ska kunna återkallas tills vidare om det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligt vid till exempel en dom. Det föreslås också att ett förarbevis ska kunna omhändertas direkt på platsen för den händelse som kan motivera en återkallelse. Lagändringarna föreslås träda i kraft 15 maj 2022.

När lagen om förarbevis börjar tillämpas 1 maj får Kustbevakning och polis göra rutinkontroller till sjöss för att se om föraren har förarbevis. Förarbeviset kan återkallas om föraren har begått vissa sjörelaterade brott.