8 februari, 2022

Svenska Kryssarklubben: “Ta hänsyn till sjösäkerheten för fritidsbåtar vid planering av vindkraftverk till havs”

“Lägg pengar på att planera och konstruera så att parkerna blir säkra för oss i fritidsbåtar. Hittills har så inte skett vid havsbaserade vindkraftverksparker och det finns en hel del som hotar sjösäkerheten för fritidsbåtar. Vi vill se bättre analyser av fritidsbåtarnas behov.”

Det säger Svenska Kryssarklubbens generalsekreterare, Fredrik Norén, till bolaget Njordr Offshore Wind AB, som vill bygga vindkraftsparken utanför Sandhamn.

– Parkerna påverkar miljön för det rörliga friluftslivet till sjöss där tiotusentals vistas i båt. Vi vill vara med tidigt i planeringsprocessen och vill se bättre riskanalyser vad parkerna innebär för fritidsbåtar, säger Fredrik Norén och fortsätter:

– Vi är inte motståndare till vindkraft, vi är medvetna om att vi har brist på energi i Sverige, framför allt söderut och det är väldigt påtagligt att det behövs tillskott. Då får vi som vistas på sjön acceptera inskränkningar i vår rekreation och i perspektivet den fria horisonten. Men vi vill absolut att parkerna tar hänsyn till oss och vår säkerhet när vi vistas på sjön. Och det kan bara göras genom att ta med oss och säkerhetsaspekten för fritidsbåtar tidigt i planeringsprocessen och även bygga parkerna med hänsyn till säkerheten för fritidsbåtar.

Svenska Kryssarklubben, med över 40 000 medlemmar, har själva tittat på några havsvindkraftsparker och konstaterar att ingående säkerhetsanalyser avseende fritidsbåtar saknas. Kryssarklubben vill att fritidsbåtar ska inkluderas, precis som fartyg, som parameter för riskanalyser i underlaget för miljökonsekvensbeskrivningar för vindkraftsparker till havs.

– Vi menar att det saknas kunskap om vart fritidsbåtar faktiskt rör sig på sjön. En kraftverkspark kan planeras med gott om avstånd till sjöfarten, men ändå blockera en populär farled för fritidsbåtar som ska till Gotland, exempelvis. Det har vi upptäckt efter att ha köpt AIS-data (hur fritidsbåtar rör sig) från Sjöfartsverket. Just den här parken ligger ur vårt perspektiv ganska bra till, men här skulle vi i båtlivet vilja se åtgärder som exempelvis basstationer för VHF-radio kommunikation och även olika räddningszoner som är utmärkta i sjökortet, dit man kan gå med fritidsbåt och söka väderskydd. Rätt utformat skulle sådana relativt billiga installationer bli en tillgång för båtlivet säger Fredrik Norén.

Kryssarklubben har i samråd med Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet identifierat fem säkerhetsrisker för fritidsbåtar. Tillsammans representerar föreningarna drygt 300 000 medlemmar.

Säkerhetsriskerna är enligt Svenska Kryssarklubben:

  • Svårigheter vid räddningsinsatser. Om en fritidsbåt får haveri eller av andra orsaker driver in i en vindkraftspark, blir det svårt att bistå med räddningshelikopter eller räddningsfartyg i en park. Vid räddningsinsatser när en helikopter letar efter en förolyckad eller när en person behöver räddas genom att vinschas upp är normalhöjden cirka 30 meter mellan båt och helikopter.
  • Ett stort område riskerar att bli ett hinder för båtlivet. Vi båtorganisationer vill att parkerna hålls öppna, vi ska exempelvis kunna segla igenom dem.
  • Elektroniska navigationshjälpmedel kan påverkas. De flesta fritidsbåtar har idag, speciellt de som ger sig ut längre ut på haven, avancerade elektroniska navigationshjälpmedel. De är viktigt att fastställa att dessa inte riskerar att störas ut eller ge felaktiga signaler i närheten av parkerna och/eller kabeldragningar.
  • Viktiga naturhamnar för båtlivet får inte drabbas ankringsförbud. Vi vill att man tar hänsyn till naturhamnar så att dessa inte riskerar få ankringsförbud på grund av kabeldragning från land till vindkraftsparker.
  • Viktigt med samordning av parkerna. Vi ser att många parker nu planeras, i det aktuella området utanför Sandhamn planeras andra projekt både norr och söder om den stora park som nu är aktuell för samråd. Det betyder att många kvadratkilometer av vattenområden som trafikeras av fritidsbåtar påverkas och risker att bli ofarbara.

Sandhamns gästhamn (bilden) och där utanför fritt vatten.