Etikett: vindkraftverk

Svenska Kryssarklubben: “Ta hänsyn till sjösäkerheten för fritidsbåtar vid planering av vindkraftverk till havs”

“Lägg pengar på att planera och konstruera så att parkerna blir säkra för oss i fritidsbåtar. Hittills har så inte skett vid havsbaserade vindkraftverksparker och det finns en hel del som hotar sjösäkerheten för fritidsbåtar. Vi vill se bättre analyser av fritidsbåtarnas behov.”

Läs hela artikeln

Tillstånd till havsbaserad vindkraftpark utanför Falkenberg

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens avgörande i målet om Kattegatt Offshore. Domen ger vindkraftbolaget Favonius AB, som ägs av Agrivind AB, tillstånd att uppföra 50 vindkraftverk i ett havsområde utanför Falkenberg. – Vi gläds åt att den utdragna miljöprövningen nu är slutligt avgjord till vår klients fördel, säger […]

Läs hela artikeln