28 februari, 2022

Svenska Båtunionen nominerat till Sweboats miljöpris

Den 14 mars utses vinnaren av Sweboats Miljöpris 2022. Priset är ett av båtbranschens viktiga initiativ för att lyfta miljöfrågan. Tre är i år nominerade till priset som är på 25 000 kr.

Svenska Båtunionen (SBU) nomineras för skapandet av en ”Nationell båtmiljökonferens”. Det är ett återkommande forum där hela Båtlivssverige – forskning, myndigheter och representanter för hela båtlivet – fick möjligheten att för första gången mötas och på ett konstruktivt sätt och i sann samarbetsanda diskutera de miljöutmaningar som båtlivet har.

– Avsikten var att skapa en mötesplats mellan teori och praktik. Vi kände att det var alldeles för många möten där båtlivet pratade om sin syn på sina möten och möten där forskarna och myndigheterna diskuterade sin. De tillfällen vi möttes var ofta i opposition till varandra i debattinlägg eller Tv-intervjuer, säger Peter Karlsson, verksamhetschef Svenska Båtunionen.

SF Pontona nomineras för sin innovativa teknik med inblandning av bergarten basalt i armering av flytpontoner, tillverkning av gångdäck samt polyuretan-behandling av flytkroppar för att förhindra mikroplastutfällning vilket förlänger livslängden på deras betongbryggor.

– Basalttekniken tillåter att vi kan bygga väldigt tunna betongdäck med lång livslängd. Att få ned vikten på betongdäcken som sammanbinder betongflytkropparna är mycket viktigt eftersom ett tjockt betongdäck skulle leda till en väldigt hög tyngdpunkt resulterande i en instabil brygga. Dessa tunna betong-däck kan utan problem ersätta de konventionella däcken som idag byggs med tryckimpregnerat virke, vilkas livslängd beräknas till 15 år. En basaltbrygga har en beräknad livslängd på 90 år, säger Fredrik Odhe på SF Pontona.

Skärgårdsstiftelsen nomineras för projektet ”Skydd under ytan”, med företagssponsrade bojar i naturhamnar. För att minska ankringsskador och äventyra tillväxten av till exempel ålgräs och blåstång har stiftelsen lagt ut bojar för fritidsbåtar i Östermarsfladen på Nåttarö i Stockholms skärgård.

– Bojarna i Östermarsfladen har fått ett väldigt positivt mottagande av båtturister på Nåttarö som tycker det är bekvämt att lägga till vid boj. Många har också fått förståelse för att ankring kan påverka botten negativt och tycker det är positivt att erbjudas en boj som alternativ, säger Cecilia Wibjörn, projektledare för ”Skydd under ytan”.

Om Sweboats miljöpris

Sweboats miljöpris på 25 000 kr tilldelas varje år en person, organisation eller ett företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösidan kopplat till båtlivet.

Det första Miljöpriset delades ut 2019 till projektet ”Optimist för havet”. 2020 gick priset till Havsmiljöinstitutet och 2021 till miljöinspektören Melissa Feldtmann för sitt engagemang för att minska båtlivets och båtbranschens miljöavtryck.