21 mars, 2022

Sjöfartsverket: ”Årets sjökort är säkrare än någonsin”

Sjöfartsverket lanserar sex nya båtsportkort. Årets lansering innehåller en stor del förbättringar och viktiga uppdateringar, enligt Sjöfartsverket. Kritiken mot de nya korten har dock varit intensiv.

Pressmeddelande:

Aldrig förr har en så stor del av svenska vatten varit sjömätta med moderna metoder. Sjöfartsverket har även genomfört flera stora förbättringsprojekt och hela Sverige har idag en ny uppdaterad strandlinje.

Sjökorten har genomgått en behövlig uppdatering och innehåller idag ännu mer information, till exempel förändringar av djup och sjösäkerhetsutmärkning längs hela kusten.

För att fritidsskepparen inte ska behöva justera djupuppgifter i sjökorten har en uppdatering av referensnivåerna gjorts, något som redan gjorts för norra Sverige. Detta gör att vattendjupen nu stämmer bättre med verkligheten.

– Med 99 procents träffsäkerhet har även stenar och bränningar på grunda vatten hittats via avancerad flygbildstolkning, många var okända för oss tidigare. Det gör att årets upplaga är säkrare än tidigare och vi uppmanar att alltid ha ett uppdaterat sjökort, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör.

Båtsportkort är vanliga sjökort i mindre format och framtaget för landets fritidsbåtsägare. Sjöfartsverket uppdaterar databasen kontinuerligt och varje utgåva innehåller tusentals förändringar. Samma förändringar som nu sker i papperssjökorten finns redan inlagda i de digitala sjökorten sedan minst ett år.

Fakta – Sjöfartsverkets båtsportkort 2022

Sjöfartsverkets båtsportkort är en av produkterna som tas fram ur den svenska sjökortsdatabasen. Varje år sker det flera tusen förändringar som kan vara allt ifrån en flyttad utmärkning till att en större sjömätning läggs till. Sjökorten går även att uppdatera manuellt via Sjöfartsverkets hemsida www.sjofartsverket.se/ufs

Sjöfartsverkets båtsportkort för 2022 kommer med följande förändringar för respektive serie:

Stockholm Norra 2022

Drygt 200 uppdateringar sedan föregående utgåva. Ett stort antal sjömätningar har resulterat i nya djup och ändrade djupkurvor från mätningar i och utanför skärgården.

Flera nya kablar och rör har införts. Flytande sjösäkerhetsanordningar har tillkommit och flyttats.

Stockholm Mellersta 2022

Drygt 200 uppdateringar sedan föregående utgåva. Ett stort antal sjömätningar har resulterat i nya djup och ändrade djupkurvor i och utanför skärgården. Nya broar har införts.  Fartbegränsningar och förbudsområden har tillkommit. Nya kablar och rör.

Stockholm Södra 2022

Drygt 150 uppdateringar sedan föregående utgåva. Ett stort antal sjömätningar har resulterat i nya djup och ändrade djupkurvor i och utanför skärgården. Justerade fyrsektorer. Nya bojar och prickar. Nya kajer och bryggor.

Vänern 2022

Drygt 200 uppdateringar sedan föregående utgåva. Flera fyrar har fått justerade sektorer och fyrljuskaraktär. Bojar och prickar har justerats och djup har ändrats. Fågelskydds- och fiskeförbudsområden har ändrats.

Hanöbukten 2022

Drygt 275 uppdateringar sedan föregående utgåva. Flera nya kablar och rör har tillkommit. Ändrade djup med anledning av sjömätningar. Justerade fyrsektorer och enslinjer.

Göta Kanal 2022

Drygt 300 uppdateringar sedan föregående utgåva. Omfattande rättningar av flytande och fasta sjösäkerhetsanordningar. Strandlinjen utmed kanalen är justerad. Kanalen är även modernt sjömätt och de nya djupen har införts utmed farleden.

Bilden: Foto: Jan-Åke Sköld.