21 mars, 2022

Eriksberg Boat Show 8–10 april – flytande båtmässa i Göteborg

Efter två pandemiår utan mässor är tiden mogen för en helt ny båtmässa. Den 8–10 april öppnas dörrarna på Eriksberg Boat Show i Göteborg.

April kan vara kylig, men förhoppningsvis blir det en månad med stora chanser till sol och vårvärme. Platsen för det nya arrangemanget är vid det före detta skeppsvarvet Eriksberg på norra sidan av Göta älv, under den stora röda bockkranen. Med en sådant landmärke är det svårt att inte hitta dit.

Arrangörerna förväntar många besökare och för dem som gör slag i saken utlovas mycket fascinerande att se och ta på. Mässan har många utställda båtar i vattnet, en hel del premiärer och mycket annat kul i olika program och kringarrangemang.

Med två intressanta teman, Levande skärgård och Miljö/Hållbarhet, kommer mässan även att ge stimulans för ett kustnära näringsliv, sjömat med scary food, framtidens drivmedel och resonemang om frågor som varför fartbegränsningar är viktigt på vattnet.

– Den kustnära turistnäringen med närmare 2 800 företag blir allt attraktivare i hemestertider och behöver leva året runt. VI vill även prata om framtidens livsmedel, blå näringar och hur vi måste bete oss hållbart vid och på vattnet, säger Maria Nilsson, fokusområdesansvarig.

– Det är ett av de större evenemangen i Göteborg under 2022 under dessa tre dagar då det kan komma över 50 000 besökande till Eriksberg. Vi jobbar på oförtrutet med att erbjuda nytillkommande kunder plats i båtarnas rätta miljö – på och omkring vattnet. Vi tror att trygghet skapas utomhus, säger Kjell Hansson, vd för mässan.

Eriksberg Boat Show som samarbetar med Göteborg & Co är redo att möta båtintresserade inte bara från västkustområdet utan många besökande från våra nordiska grannländer som Norge, Danmark och Finland.

Bildtext: Den första flytande båtmässan på ett par år blir Eriksberg Boat Show i Göteborg 8–10 april.