17 april, 2022

Rena Mälaren och Seaflex AB får Svenska Båtunionens Miljöpris 2022

Efter ett års uppehåll på grund av pandemin delar Svenska Båtunionen ut 2022 års Miljöpris till två välförtjänta pristagare som bedriver ett aktivt arbete för en bättre havsmiljö. På Båtriksdagen i Karlstad delades diplom och prissumma på 10 000 kr ut till Rena Mälaren och Seaflex.

Frivilligorganisationen Rena Mälaren utför veckovisa dykningar för att rensa Mälarens och andra sjöar och havs bottnar från skräp och avfall som dumpats i vattnet sedan decennier tillbaka. Allt som plockas upp skickas till destruktion och de vanligaste föremålen är bildäck och blybatterier. Förutom dykningar, exempelvis hos båtklubbar, bedrivs informationsinsatser och utbildningar för att lära och engagera yngre personer att plocka skräp ur havet. Rena Mälarens arbete har inspirerat och spridit sig till flera europeiska länder.

Det svenska familjeföretaget Seaflex har under 40 år utvecklat förankringssystem för marinor och specifikt ett elastiskt förankringssystem med lång livslängd som är skonsamt mot miljön. Förankringssystemet är under konstant spänning, vilket innebär att det inte finns en lina eller kätting som släpar på botten och grumlar upp sediment eller förstör bottenvegetation. Förankringssystemet används för bryggor, bojar och andra flytande konstruktioner.

Miljökommittén, som är jury för Svenska Båtunionens Miljöpris, motiverar priserna med att Rena Mälarens och Seaflex arbete och engagemang ligger väl i linje med pågående satsningar för att rädda den känsliga havsmiljön och möjliggör ett fortsatt rikt båtliv.

Svenska Båtunionens Miljöpris instiftades 2020 för att uppmärksamma värdefulla insatser som gjorts till förmån för den marina miljön. Prissumman är 10 000 kr och kan delas på flera.

Nomineringen för miljöpriset öppnar i april och såväl en enskild person som ett företag, en förening eller en organisation i Sverige kan nomineras. Alla kan nominera och nomineringen görs skriftligt med motivering och eventuellt annat underlag som belyser förtjänster hos den föreslagna mottagaren. Nomineringen lämnas per e-post till miljo@batunionen.se senast den sista september varje år.

 


Lars Brandt, Seaflex AB, (tv) tar emot Svenska Båtunionens Miljöpris 2022 från Carl Rönnow, Svenska Båtunionen. Foto: Carl Zeidlitz.


Christer och Fredrik Johansson från Rena Mälaren tar emot Svenska Båtunionens Miljöpris 2022 från Carl Rönnow, Svenska Båtunionen. Foto: Elin Blomberg.