3 maj, 2022

Unionsstyrelsen fick fortsatt förtroende på Båtriksdagen

På Båtriksdagen i Karlstad 26–27 mars fattades beslut om de kommande årens verksamheter, avgifter samt motioner och propositioner.

Båtriksdagen valde om sittande styrelse, godkände 2021 års verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 13 kronor per båtklubbsmedlem och år från och med 2023. Det är den första avgiftshöjningen på nio år.

Ett annat viktigt beslut på Båtriksdagen var att Unionsstyrelen fick i uppdrag att göra en organisationsöversyn. Utredningens syfte är att se över Unionens uppdrag, organisation, verksamhet och finansiering. I år deltog 80 delegater och tillsammans med styrelse, valberedning och kansli var det cirka 110 personer närvarande.

På Båtriksdagen delades ut ett antal olika förtjänsttecken till personer i vår organisation som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för båtlivets syften. En guldplakett utdelades till Cecilia Obitz som är ekonomiansvarig på kansliet, två silverplaketter utdelades till Britt Axelsson, Östergötlands Båtförbund och till Björn Axelsson, Östergötlands Båtförbund. Guldmärke utdelades till Göran Person, Roslagens Båtförbund och till Leif Zadig, revisor i Svenska Båtunionen. Silvermärke utdelades till följande personer: Carl Zeidlitz, kommunikatör på kansliet, Christer Bofeldt, Skaraborgs Båtförbund, Per Berglund, Bottenvikens Båtförbund, Hans Öhlund, Västerbottens Båtförbund, Ulf Grape, Roslagens Båtförbund, Gary Börjesson, Saltsjön-Mälarens Båtförbund och till Eva Srejber, ledamot i Svenska Båtunionens Valnämnd.

Årets båtmässor i Göteborg och Stockholm ställdes in, men en flytande båtmässa hölls i början på april på Eriksberg i Göteborg. Representanter från Svenska Båtunionen och tidningen Båtliv tillsammans med cirka 100 utställare var på plats.

I slutet av mars höll Sjösäkerhetskommittén webbinar. Bland annat behandlades det om vilka som drabbas av olyckor och var de inträffar samt bra utrustning för att undvika olyckor och skador. Programmet för egen säkerhetskontroll av fritidsbåtar lanserades under kvällen. Bildspel finns att ladda ned från batunionen.se/sjosakerhet.

Svenska Båtunionen tilldelades Sweboats miljöpris 2022 i mars. Jurins motivering var ”för skapandet av Nationella båtmiljökonferensen, ett återkommande forum där hela båtlivssverige – forskning, myndigheter och representanter för hela båtlivet – fick möjligheten att för första gången mötas och på ett konstruktivt sätt och i sann samarbetsanda diskutera de miljöutmaningar som båtlivet har”.

Nu när våren nästan har kommit till hela Sverige så hoppas jag att vi obehindrat kan sysselsätta oss med förberedelser för en fantastisk båtsäsong utan någon ny pandemin eller hot om krig.

Var rädda om er och ha en bra försäsong!

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen