9 maj, 2022

Extremväder påverkar skärgårdens vatten

De kraftiga regnen i maj och rekordvärmen i juni märktes tydligt i fjolårets undersökningar av miljötillståndet längs kusten. Vattentemperaturen i juli var hög ner till ovanligt stora djup, vilket bidrog till en kraftig skiktning av vattenmassan och låga syrehalter på många håll.

Det framgår av rapporten Svealandskusten 2022. Där redovisas de samlade resultaten av Svealands kustvattenvårdsförbunds omfattande undersökningar tillsammans med artiklar från andra aktörer i regionen.

I en artikel berättas fiskets långa historia i Svealand. Där dras också viktiga paralleller till de aktuella diskussionerna om den kraftiga nedgången av strömmingsfångsterna i skärgården och det intensiva industrifisket i områdena precis utanför.

Östergötland, som tillsammans med Gotland har inspirerats av förbundets provtagningsprogram, berättar om sina undersökningar för att förbättra vattenmiljön, och Gästrike Vatten som är en ny medlem i förbundet beskriver sin verksamhet, med fokus på den känsliga Östhammarsfjärden. Förbundet beskriver hur de under de senaste åren har gjort en insats för att kunna använda satellitbilder vid utvärdering av vattenkvaliteten. Brunfärgade humusämnen gör Östersjöns vatten svårt att läsa av, men förbundets utökade provtagning har nu gett forskarna underlag till bättre beräkningsmodeller.

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.

Ladda ner rapporten här: https://svealandskusten.se/#/page/3695