9 maj, 2022

Rapport om båtlivet – kvinnor bättre än män på att undvika att gå på grund

Nordens största båtdelningstjänst, Skipperi, har publicerat sin första rapport om läget i det nordiska båtlivet. Rapporten baseras på tiotusentals båtturer gjorda i flera nordiska länder med båtar i Skipperis medlemstjänst.

Rapporten visar bland annat att svenskar löper störst risk att gå på grund och att kvinnor generellt är bättre än män på att undvika grynnor.

– Med Nordens största fritidsbåtsflotta har Skipperi en unik möjlighet att synliggöra skillnader och likheter i båtlivet mellan de nordiska länderna. Vi samlar data från alla våra över 300 båtar och tack vare att vi har liknande modeller i alla länder så får vi ett bra underlag för jämförelse, säger Axel Nordman som är vd på Skipperi.

Rapporten innehåller intressanta fakta om de skandinaviska båtförarna i medlemstjänsten. Bland annat att den genomsnittliga nordiska båtturen är 17 sjömil, att manliga båtförare har grundkänning 7 % oftare än kvinnliga båtförare och att snittfarten skiljer sig hela 27 % mellan de nordiska länderna.

En likhet mellan svenska och danska medlemmar var att 17 juli var den populäraste dagen för att ge sig ut på vattnet. Det var en dag med sol, 22 grader och 5 m/sek.

– Vi kan se en del intressanta och roliga likheter och skillnader mellan länderna. Långsiktigt ser vi också fram emot att följa utvecklingen och eventuella förändringar. Exempelvis så är vi nyfikna på att se om en ökad rörlighet och ett ökat utbyte påverkar våra båtvanor och syn på båtlivet eftersom vår tjänst möjliggör för medlemmar att använda båtarna i alla länder vi är verksamma i, säger Axel Nordman.

Med rapporten hoppas Skipperi att utmana gamla sanningar och attityder kring båtlivet, inspirera till nya perspektiv och väcka intresse för båtlivet hos fler.

Några uppgifter från rapporten

Svenskar har grundkänning 1,9 gånger oftare än finnarna och 2,3 gånger oftare än danskarna.

Män har grundkänning 7 % oftare än kvinnor.

Det krävs över 10 års båterfarenhet innan det statistiskt sett syns en minskning i skademängd.

I genomsnitt kör finnarna 27 % fortare än danskarna med 9,7 knop kontra 7,6 knop och svenskarna håller i genomsnitt en fart om 9,1 knop.

73,5 % av medlemmarna är med i båtdelningstjänsten på grund av enkelheten och 55 % abonnerar på båtliv på grund av att de upplever att det är för dyrt att äga egen båt.

Källa: Skipperi.

 

Bildtext: Båtdelningstjänsten Skipperis nya rapport visar bland annat att kvinnor generellt är bättre än män på att undvika grynnor.