17 maj, 2022

Nätverket She Captain växer – närmar sig 7 000 medlemmar

Det kvinnliga seglings- och motorbåtsnätverket She Captain har inte legat på latsidan under 2021, trots att pandemin medfört stora begränsningar. En hybrideskader, flertalet utbildningar och den traditionella Stockholmseskadern har genomförts och medlemsantalet fortsätter att växa.

She Captain grundades 2017 med en tydlig vision om att öka jämställdheten på sjön. Det här året inleddes med en utlandseskader i Medelhavet med Sardinien som utgångspunkt. För hela 2022 finns fler eskadrar planerade i Grekland, på Västkusten och i Stockholms skärgård. She Captain har också flera event och utbildningar med populära båtmekanikerkurser och kappseglingskurser och manöverövningar, både för motorbåt och segelbåt.

– Vi är enormt stolta över vår fortsatta tillväxt som också är ett kvitto på att vi gör skillnad. Intresset för båtliv är stort bland kvinnor, men det är många kvinnor som upplever att de inte vågar ta kontrollen själva. Vårt nätverk syftar till att möjliggöra för kvinnor att komma ut på sjön tillsammans med andra kvinnor och att de inspireras och peppas av varandra, säger Christina Runefelt, ordförande i She Captain.

Förra året begränsades verksamheten av pandemin, men She Captain arrangerade trots det en hybrideskader i början av juni där besättningar från hela Sverige var sammanlänkade med varandra med hjälp av digitala verktyg. Även Stockholmseskadern – She Captains återkommande och mycket populära eskader – hölls för fjärde gången. Denna gång deltog drygt 50 kvinnor fördelade på 15 båtar.

Under senhösten arrangerades också en välbesökt inspirationsföreläsning om kappseglingen Gotland Runt med ambitionen att kunna få se fler kvinnliga besättningar på startlinjen framöver.

– Vi är extra glada att äntligen kunna genomföra eskadrar utomlands igen, först ut är Sardinien och Korsika med avresa Valborgshelgen där 45 kvinnor deltar som pusslats ihop till besättningar där syftet är att de som har mer erfarenhet delar kunskap till de som är mindre erfarna. Det är otroligt kul att se att de eskadrar vi har genomfört skapar sammanhållning och vänskap bland besättningarna som består över tid och resulterar i ännu mer aktivt liv på sjön. Nya konstellationer skapas löpande och det är extra roligt att se är att flera tar steget att ställa upp i seglingstävlingar tillsammans, säger Christina Runefelt.

Lyssna gärna på mer info om She Captain i Båtlivspodden: https://pod.batliv.se/

Om She Captain

She Captain är ett kvinnligt seglings- och motorbåtsnätverk för alla som vill ha inspiration, kunskap och uppmnuntran för ett aktivt liv på sjön. I She Captain är alla välkomna, oavsett erfarenhets- och kunskapsnivå. Nätverket erbjuder roliga och innehållsrika manöverövningar, kurser och eskadrar i Sverige och utomlands. Syftet är att stärka kvinnors roll på sjön. Nätverket startade som en grupp på Facebook 2017 och har snart 7 000 medlemmar som genom inspiration och kunskapsutbyte arbetar för ett mer jämställt båtliv. Arbetet i She Captain drivs som en ideell förening.

Info: www.shecaptain.se

Bildtext: Nätverket She Captain växer och har snart 7 000 medlemmar. Foto: She Captain.