7 juni, 2022

Testa HVO100 för ett hållbart båtliv!

Fram till midsommar kan båtägare tanka Neste My Förnybar Diesel, HVO100 till nästan samma pris som vanlig diesel på Dyvik Marina i Stockholms skärgård. Marinan vill få fler båtägare att bidra till ett hållbart båtliv genom att upptäcka fördelarna med att tanka den förnybara och i princip fossilfria dieseln Neste MY, HVO100. Under fyra veckor med start 1 juni erbjuds Neste MY på Dyvik Marinas sjömack till nästan samma pris som vanlig diesel på sjömackar!

– Vi vet att de flesta båtägare vill vara med och bidra till ett mer hållbart båtliv men drar sig för att tanka HVO100, antingen på grund av priset eller för att de inte vågar ersätta den vanliga dieseln trots att det inte är några problem. Nu vill vi göra det lättare för dem att prova på och blir sannolik även billigast i Sverige på HVO100 säger Patric Borén, vd på Dyvik Marina.

Viktigaste fördelarna med Neste My Förnybar Diesel, HVO100 för båtägare:

  • Kraftigt minskat klimatavtryck.

Förnybart och nästan (99 %) helt fossilfritt, upp till 90 % mindre utsläpp av växthusgaser och fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar.

  • Ersätter vanlig diesel utan problem.

Uppfyller dieselstandarden och kan användas i alla dieselmotorer, bland annat godkänt i alla Volvo Pentas motorer.

  • Utmärkta lagringsegenskaper och fritt från tillväxt.

Kan lagras under lång tid utan att tappa kvalitet, utan tillväxt av mikroorganismer (alger) och utan att samla på sig vatten.

Att byta till Neste My Förnybar Diesel, HVO 100 är enkelt – det krävs inga anpassningar av motorns bränslesystem och man kan blanda med vanlig diesel som finns kvar i tanken.

– Att byta till en förnybar diesel ger flera positiva effekter. Lokalt slipper du lukten och släpper ut mindre föroreningar i det vattnet. Globalt minskar du CO2-utsläppen så mycket att det blir i nivå med eldrift, säger Henrik Fridholm Marknadschef på Energifabriken.

Neste My Förnybar Diesel, HVO100 är tillverkat av avfallsfetter, restfetter och vegetabiliska oljor klassificerade som vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO100). Ingen inblandning av palmolja sker.

Mer information om Neste My HVO100: https://www.neste.se/neste-my-fornybar-diesel/hvo

Bildtext: Dyvik Marinas sjömack.