28 juni, 2022

De mest olycksdrabbade grunden på Västkusten – spana in havets lurigaste passager i din mobil

Ocean View är ett nytt ett planeringsverktyg som virtuellt tillåter dig att planera din rutt mellan kobbar och skär innan du ger dig ut på havet. Tjänsten är gratis och framtagen av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän i samarbete med Sjöräddningssällskapet som hjälpt till att märka ut Västkustens mest olycksdrabbade grund – ett initiativ för att förebygga grundstötning och olyckor i sommar.

– Juli är den tuffaste månaden på året, om man ser till kravet på räddningsinsatser, säger Mikael Hinnersson, sjösäkerhetsledare Sjöräddningssällskapet.

Under de senaste årens varmare somrar ökade antalet grundstötningar i landet med över 20 procent jämfört med tidigare. En naturlig följd av att det varma vädret lockade till fler utflykter på havet. Sommaren 2020 och 2021 med pandemirestriktioner och mer “hemestrar” har också gjort att fler utan erfarenhet köpt båt vilket leder till högre antal sjöovana personer som ger sig ut på havet.

Grundstötningar eller motorhaveri är de absolut vanligaste orsakerna för utryckning för Sjöräddningssällskapet som varit delaktiga i framtagningen av Grundkollen, ett väl använt och gratis verktyg där Sjöräddningens erfarna sjöräddare har hjälpt till att märka ut 60 av de mest olycksdrabbade grunden längs Västkusten. Alla båtägare kan enkelt uppdatera sin plotter med dessa grund för att göra dom extra vaksamma på sjön i sommar.  För att undvika att gå på grund är det viktigt att planera sin rutt. Ett sjökort är då till bra hjälp, men kan vara svårt att tillämpa i verkligheten. Nu uppdateras därför Grundkollen med ytterligare ett verktyg – Ocean View ,som hjälper båtförare att digitalt planera en säker rutt där markören visar vart grundet finns och låter dig klicka dig fram för att se hur du ska navigera förbi det. Precis som i Google Street View alltså, fast på havet – ett virtuellt planeringsverktyg för några av Västkustens lurigaste passager.

– Den lokalkännedom som våra sjöräddare besitter är i många fall helt avgörande i vårt arbete med sjöräddningsuppdrag. Grundkollen och Ocean View är verktyg för båtägare att vara extra vaksam på ställen i en skärgård de kanske inte är så vana vid. Därmed kan det bidra till färre grundstötningar, säger Mikael Hinnersson, Sjösäkerhetsledare Sjöräddningssällskapet-

– Den första versionen av verktyget täcker in 9 utvalda av de mest olycksdrabbade grunden på Västkusten. Dessa är bland annat lokaliserade vid Vassholmarna, Ramsö, Lökholmen och Små Lyngskär. Målet är att utöka och täcka in alla de grund som Sjöräddningssällskapet märkt ut, men också fler grund över hela Sverige.

– Alla vill ju ha en fin sommar men det betyder tyvärr alltid fler grundstötningar. Dessa verktyg är ett par av de skadeförebyggande insatser som vi gör för att bidra till ökad säkerhet på sjön så vi alla kan få en härlig sommar utan olyckor, säger Dan–Ove Andersson, chef skadeförebygg på Länsförsäkringar.

Ocean View finns tillgänglig på grundkollen.se, i både mobil– och webbanpassad version. Verktyget lanseras nu som en del av Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns skadeförebyggande arbete för att minimera antalet olyckor och påföljande skador.