28 juni, 2022

Kustbevakningen genomför riktade kontroller mot vattenskotertrafiken

För att öka sjösäkerheten genomför Kustbevakningen riktade kontroller mot vattenskotertrafiken under vecka 26, mellan 27 juni och 3 juli.

Syftet med kontrollveckan är att få en bild av regelefterlevnaden kring framförandet av vattenskoter efter att bestämmelserna om ett obligatoriskt förarbevis trädde ikraft 1 maj i år samt att störande körning, som har varit ett problem under flera år, ska minska och sjösäkerheten och gott sjömanskap öka.

Kustbevakningen fokuserar under veckan på kontroller av förarbevis för vattenskoterförare i hela landet och kan dessutom ingripa mot exempelvis överträdelser av hastighetsbestämmelser och vårdslöshet i sjötrafik. Vi arbetar förebyggande genom att synas i de områden vi vet att många trafikförseelser inträffar och pratar med både vattenskoter- och båtförare för att informera om vilka regler som gäller.

Obligatoriskt förarbevis sommaren 2022

Sedan 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning.

Om du redan har förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg som är utfärdat före den 1 maj 2022 har du rätt att köra vattenskoter med det intyget t.o.m. den 30 april 2023.

Kustbevakning och polis kan utföra rutinkontroller till sjöss för att se om föraren har förarbevis.

Förarbeviset kan återkallas om föraren begår vissa sjörelaterade brott även med andra vattenfarkoster än vattenskoter.

Vattenskoter – som en fritidsbåt men ändå inte

En vattenskoterförare har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och att känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar och fartyg.

Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med andra typer av fritidsbåtar men med undantaget att du som förare måste ha fyllt 15 år. Kustbevakningen brukar när det handlar om barn eller unga på sjön, informera och upplysa om vad som gäller. Vid lagöverträdelser kontaktar vi föräldrarna.

Källa och foto: Kustbevakningen.