5 juli, 2022

Sjöhistoriska museet k-märker fiskebåten Kosterö från 1947

Sjöhistoriska museet k-märker fiskebåten Kosterö. Hon sjösattes 1947 och är byggd av Sveningssons på Marstrand. Kosterö användes för dörjefiske av makrill under ungefär 25 års tid och var då registrerad för yrkesmässig fiskesjöfart.

– Kosterö representerar det småskaliga fisket i Bohuslän väl och har ett stort kulturhistoriskt värde. Fartyget är i mycket gott skick och har dessutom sin originalmotor kvar, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Efter en period i Skåne var Kosterö i dåligt skick. Därefter hamnade fartyget i Stockholmstrakten och togs efter ytterligare ägarbyten om hand och ligger nu på en båtklubb i Karlbergskanalen i Stockholm. Fiskebåten är 8,75 meter lång och klinkbyggd i ek på ek och är enepinnad. Däcket är i furu. Tändkulemotorn, en Säffle 25 hk, är kvar i original men renoverad och med nytt bränslesystem.

Nuvarande ägare har bytt ut och renoverat motorbädd, däck, skarndäck och däcksbalkar. De renoveringar som utförts under de senaste åren har genomförts med mycket hög ambitionsnivå. Kosterö deltar årligen på träbåtsträffar och körs i sparsam chartertrafik.

– Vi är både stolta och glada över att kunna presentera ytterligare ett k-märkt fartyg. För museet är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

I Sverige finns ännu ett hundratal fartyg som under 1900-talet fraktade gods och människor eller fiskade längs den svenska kusten, i större sjöarna och älvarna. Det finns både större och mindre k-märkta fartyg, men gemensamt för dessa är att de främjar kunskapen om Sveriges sjöfartshistoria och kulturarv. Det är ägaren själv som ansöker om att få sitt fartyg k-märkt. Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa fartyg engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet.

Info: www.sjohistoriska.se

Foto: Sjöhistoriska/Ågersta Veteranbåtscharter & båtsnickeri