6 juli, 2022

Kraftsamling för ett renare Bohuslän

Håll Bohuslän Rent är uppmaningen när Västkuststiftelsen kraftsamlar tillsammans med Bohusläns kommuner, Turistrådet Västsverige och Håll Sverige Rent för att underlätta för strandstädning och sophantering i Bohusläns skärgård. Syftet är att minska nedskräpningen i hela Bohuslän och att motivera människor till att ta hand om sitt eget skräp genom att lyfta befintliga initiativ och utveckla nya där det behövs.

Det marina skräpet har under de senaste decennierna blivit ett stort och allvarligt problem. Bohuslän och dess långa kustremsa har länge varit särskilt utsatt och tar emot flera hundra ton skärp varje år. Nu görs en ordentlig kraftsamling från en rad aktörer som syftar till att göra det lättare för privatpersoner att bidra till minskad nedskräpning. Under premissen ”Håll Bohuslän Rent” görs en rad olika insatser från kommun, region och andra aktörer.

På webbplatsen Håll Bohuslän Rent finns information kring hur privatpersoner kan vara med och bidra till att hålla skräpet borta från skärgårdsmiljön. Exempelvis är skärgårdsöarna utrustade med så kallade påsholkar så att man enkelt ska kunna ta en påse för att strandstäda spontant, på turistbyråer och infopoints kan städsugna besökare hämta ut särskilda strandstädarkit. Som en extra påminnelse sätts dessutom skyltar med budskapet ”Håll Bohuslän Rent – ta hand om ditt eget skräp” upp, både i skärgården och på andra platser runt om i Bohuslän.

Strömstad satsar på ökad medvetenhet kring sopsorteringen i gästhamnen under sommaren. Genom att både erbjuda och uppmana besökarna ute i skärgården möjligheten att enkelt och kostnadsfritt lämna sina förpackningar i gästhamnen, kan fler båtägare sopsortera ombord på sina båtar. Förhoppningen är att fler gästhamnar längs Bohuskusten erbjuder detta framöver.

Info: https://www.vastsverige.com/bohuslan/hall-bohuslan-rent/

 

Bild: Håll Bohuslän Rent är en kraftsamling för ett renare Bohuslän.