25 juli, 2022

Stockholms skärgård ska bli fossilfri till 2026

En uppdaterad infrastruktur ska rädda Stockholms skärgård och inspirera miljöutvecklingen av Sveriges marina miljö. Stiftelsen One Water står bakom initiativet till projektet ”En fossilfri skärgård”, som har ambitionen att driva utvecklingen och etableringen av en modern och miljöanpassad infrastruktur för marin miljö med utgångspunkt i Stockholms skärgård.

Pressmeddelande:

Projektet ”En fossilfri skärgård” är unikt i sitt slag och bygger på att en samverkan skapas mellan flera aktörer: staten, myndigheter, näringsliv och marknad, som tillsammans måste driva och verka för nödvändiga förändringar och en konkret resultatinriktad utveckling. Målsättningen är att Stockholms skärgård ska bli fossilfri, vara ett föredöme för en progressiv miljöutveckling av marina miljöer på flera områden i Sverige samt påverka omvärlden och kommande generationer.

Bakom initiativet står One Water Foundation, en oberoende och fristående stiftelse med ett enda tydligt syfte, att accelerera förändring för våra vatten och hav – lokalt och globalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vår vision är att projektet och processen för Stockholms skärgård ska bli ett ’blueprint’ för att etableras i andra marina områden i Sverige och globalt. En idé är även att driva utvecklingen vidare i Östersjöns befintliga projekt Tre Skärgårdar, som rymmer Stockholm, Åland och Åbo, tillsammans med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten, säger Thomas Ogander, initiativtagare och grundare One Water Foundation och En fossilfri skärgård.

Fritidsbåtarnas andel av koldioxidutsläppen har fördubblats de senaste 30 åren. Den största utmaningen i processen är drivmedel, där dagens infrastruktur är förlegad, från 60-talet, och miljö- och säkerhetsarbetet kraftigt eftersatt. Det gäller även transporter och kommersiell sjöfart. Därför behövs förutsättningarna för en ny och modern infrastruktur för att kunna hantera fossilfria och förnybara drivmedel i Stockholms skärgård.

Det svenska företaget Fossil Free Marine har tagit fram den första säkerhetsklassade (verifierad av Det Norske Veritas, DNV) flytande marinstationen, som gör det möjligt att påbörja ett konkret arbete med att göra Stockholms skärgård fossilfri. Projekteringen bygger på att byta ut samtliga drivmedelsstationer och driva omställningen i hela Stockholms skärgård, som ska vara fossilfri 2026. I augusti lanseras den första fossilfria macken på Lidingö.

Genom ett konkret, tidsbestämt och resultatinriktat förändringsarbete är projektet ”En fossilfri skärgård” möjligt, vilket ska resultera i en snabb utveckling och unik omställning av Stockholms skärgårdsmiljö.

– Det här kan vara den största och tydligaste insatsen som gjorts i Sverige och kanske globalt för miljön. Ur vårt perspektiv så är det ganska ”enkelt”. Det handlar om att ta ansvar och driva igenom förändringen, samma som har gjorts på land, men anpassat efter marin miljö. Vi vet vad som behöver göras, vi vet vem som ska göra vad och vi vet hur lång tid det tar. Det handlar bara om att bestämma sig och det har vi gjort, säger Thomas Ogander.

One Water Foundation tillsammans med samarbetspartner vill säkerställa Sverige och Stockholms position som en innovativ drivkraft globalt och skapa en plats där svenskt näringsliv, marknad, staten och myndigheter kan visa sitt engagemang för klimatets utveckling.

– Vi arbetar aktivt för en hållbar turism och att Stockholms skärgård ska vara ett föredöme i den utvecklingen. Det är bara genom samverkan som vi kan vi lyckas att genomföra dessa förändringar, som inte bara räddar vår skärgård, utan också sätter Sverige på kartan som ledande nation inom den gröna marina utvecklingen och därigenom en hållbar besöksnäring, säger Marie Östblom, projektledare för Stockholm Archipelago.