9 augusti, 2022

Minskning av antalet båtmotorstölder under första halvåret

Mellan januari och juni har 565 båtmotorstölder polisanmälts i Sverige. Detta är en minskning med sju procent jämfört med samma period 2021. Dock syns en ökning av antalet stölder i juni månad jämfört med föregående år. Det visar statistik från Brottförebyggande rådet.

Pressmeddelande:

Under de senaste fem åren kan man se en nedgång av antalet stölder av båtmotorer. Under 2018 stals det cirka 7 båtmotorer per dag medan vi nu under första halvåret 2022 är nere på cirka 3 per dag.

Under första halvåret 2022 polisanmäldes 565 stölder av båtmotorer i Sverige, vilket kan jämföras med samma period 2021 då det polisanmäldes 606 stölder, en minskning med sju procent.

– Vi har en positiv utveckling kopplat till problematiken med båtmotorstölder men Sverige är tyvärr fortfarande hårt drabbat jämfört med andra länder i Europa, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Diagrammet visar antalet polisanmälningar av båtmotorstölder. Källa: Brottsförebyggande rådet.

Trots att antalet stölder av båtmotorer minskat totalt sett under året jämfört med föregående år kan man se en ökning av stölderna i juni månad.

– Juni är en brottsdrabbad månad då de flesta har sjösatt sina båtar inför säsongen men ännu inte har börjat sin semester och därför har sämre uppsikt på sina båtar, säger Viktor Eklöf.

 

 

 

 

Diagrammet visar antalet båtmotorstölder fördelat på polisregion.

Efter sommaren, under september månad, brukar en ny period av stölder komma. Det blir mörkare och lättare för de internationella brottsnätverk att jobba samtidigt som många lämnar sina båtar i vattnet.

– Ett tips till båtägare som vet med sig att det kommer bli få turer under september är se till så att ni har en fungerande Båtsamverkan alternativt torrsätta båten och sjösätta igen när det blir fina höstdagar.

För att minska risken för båtmotorstöld:

  • Starta upp Båtsamverkan i din båtklubb!
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer i båtkort.
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad och att du som användare förstår hur den fungerar.
  • Fyll i lilla båtkortet! Finns på polisen.se och larmtjänst.se