18 augusti, 2022

Viktig utflykt med riksdagsledamöter

Under tio år har Svenska Båtunionen och Sweboat bidragit till kunskap om fritidsbåtlivet i riksdagen genom att ta med ledamöter och anställda på en årlig båttur till ett intressant besöksmål. Under 2020 och 2021 kunde inga aktiviteter genomföras, men 14 juni i år var det äntligen dags igen. Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) håller i trådarna för riksdagens fritidsbåtsnätverk och bjöd in alla intresserade ledamöter och tjänstemän att delta.

Över 20 personer från riksdagen tog tillfället i akt och följde med i de sex fritidsbåtar som hämtade upp vid Slottskajen i den vackra försommarkvällen. Färden gick genom Djurgårdsbrunnsviken, smala och lummiga Djurgårdskanalen, vidare över Värtan till Marina Läroverket i Stocksund. I varje båt fanns minst en representant från Unionsstyrelsen som diskuterade fritidsbåtsfrågor med gästerna. Ett halvdussin av gästerna har under våren deltagit i förarintygskurs och passade på att göra sin dagpraktik under färden.

Marina Läroverket är en gymnasie- och yrkeshögskola som bland annat driver marinteknisk gymnasieutbildning och utbildningar med marinbiologiska inriktningar. Lärare guidade gästerna i de specialanpassade lokalerna för marintekniska linjen och berättade om den unika utbildningen, som är otroligt viktig för kompetensförsörjningen inom marinor, varv och den livskraftiga svenska fritidsbåtsindustrin.

I elevmatsalen serverades en enklare middag samtidigt som Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson och Sweboats VD Mats Eriksson berättade om de viktigaste frågorna just nu inom svenskt båtliv. Det gemensamma och långvariga arbetet med att skärpa regler och kontroll av utförsel av stöldgods kom högt på agendan, liksom behovet av skrotningspremie för uttjänta båtar och motorer liksom den orättvisa momsen på gästhamnsplatser som är dubbelt så hög som moms på till exempel camping och hotell. Under middagen fanns också tid att fördjupa diskussionen mellan representanter för båtlivet och riksdagens ledamöter.

Färden tillbaka gick över stilla vatten och framåt 22-tiden hade alla gäster tryggt gått iland i Gamla Stan igen, efter en nyttig och trevlig kväll med båtlivet.

Text & foto: Carl Zeidlitz

Bilder:

Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson (t h) med (fr v) Johan Hultberg (M), Marie-Louise Hänel Sandström (M) och Marléne Lund Kopparklint (M).
Hans Johansson, Unionsstyrelsen tillsamman med Sofia Wetsergren (M) och Kjell-Arne Ottosson (KD).
Johan Andersson (S) var en av drygt 20 gäster från riksdagen som uppskattade båtlivets engagemang.
Lärare från Marina Läroverket guidade gästerna på området.
Edward Riedl (M) som under många år varit drivande i riksdagens fritidsbåtnätverk, hälsade välkommen till kvällens träff.
Några av riksdagens ledamöter har under våren gått kursen Förarintyg för fritidsbåt under kvällstid. De passade på att göra dagpraktik under färden från Stockholms slott till Marina Läroverket.