30 augusti, 2022

Elfärja börjar köra mellan Öckerö och Grötö

Elektrifieringen av mindre fritidsbåtar går fortfarande långsamt, men för större fartyg händer det lite mer. Färjetrafiken mellan Öckerö och Grötö i Göteborgs skärgård står på tur att elektrifieras.

Det står klart sedan Västtrafik avslutat en ny upphandling för linje 296. Det blir Öckerö Rederi AB som kommer köra trafiken med den nya elfärjan.

I den nya upphandlingen har Västtrafik ställt krav på att trafiken på linjen ska köras med el. Nu har avtalet, som har trafikstart i december 2023, tilldelats Öckerö Rederi AB. Det befintliga fartyget som kör på linjen idag, MS Burö, kommer att byggas om till eldrift av Öckerö Rederi AB.

– Nu blir färjetrafiken mellan Öckerö och Grötö både renare och tystare. Det är en del av Västtrafiks målmedvetna arbete för att minska våra utsläpp och skynda på omställningen till en mer hållbar kollektivtrafik. Den ombyggda färjan kommer också innebära en behagligare resa för våra resenärer och personal, säger Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik.

Batterierna i den ombyggda elfärjan kommer att laddas både dag- och nattetid när fartyget lägger till vid Öckerö färjeläge. Elen som laddar färjan kommer att vara märkt med Bra Miljöval och vara helt förnybar.

Avtalet har tilldelats till Öckerö Rederi AB då de lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Värdet på upphandlingen uppgår till totalt 240 Mkr. Avtalet sträcker sig från 2023 till 2038.

Trafiken som kör mellan Öckerö–Björkö–Kalvsund–Grötö kommer att fortsätta som tidigare från trafikstarten 2023. Mindre justeringar av tidtabellen kommer att göras för att bättre optimera laddningen av färjan.

Bildtext:

Båten på linje 296 blir eldriven från december 2023. Foto: Västtrafik.