13 september, 2022

Vilken fin båtsommar vi har haft – i år också

Det blev ännu en sommar med bra väder! Tyvärr har kostnaderna för bland annat bensin och diesel ökat kraftigt och det har säkert medfört att bryggseglingen blivit vanligare.

Jag har för första gången seglat i Bottenvikens skärgård tillsammans med tre styrelseledamöter från Svenska Båtunionen. Skillnaden var stor i jämförelse med mitt normala båtliv i Öresunds farvatten. Allting upplevdes mycket större och framför allt var där ingen trängsel på sjön. Vattentemperaturen var alldeles låg, i alla fall för min smak, för att hoppa i det annars klara vattnet.

Svenska Båtunionen var på plats i Visby hamn under Almedalsveckan, tillsammans med Sweboat och Riksföreningen Gästhamnar i Sverige. Vi bjöd in samtliga politiska partier för en paneldiskussion om båtlivets viktiga frågor, där sju av våra åtta politiska partier var närvarande. Bland annat diskuterades båtreturers behov av en mer omfattande skrotningspremie.

Vi tog åter upp frågan om stölder av våra båtar och båtmotorer med politikerna. Tidigare har vi fått framgång igenom att Tullverket fick utökade befogenheter att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige. Hitintills har inte regeringen gett Tullverket tillräckligt med resurser för att minskningen skall bli mera påtaglig. Dessutom togs momsfrågan upp. Momssatsen för gästhamnsplats kontra campingplats skiljer sig, på gästhamnsplats är det 25 % moms men däremot är det 12 % moms på campingplats. Vi uppfattade som politikerna delade våra synpunkter.

På initiativ av Svenska Båtunionen, tidningen Båtliv och Svenska Sjö Båtförsäkring har vi startat upp Båtlivspodden. Hitintills har det kommit ut flera avsnitt. Båtlivspodden hittar man på olika ställen, Svenska Båtunionens hemsida, Instagram och på länken https://pod.batliv.se/.

Svenska Båtunionens verksamhet kommer att vara mycket omfattande fram till Båtriksdagen i mars 2023. Medlemssystemet BAS 3 öppnades i ny skepnad 29 augusti. Arbetet med BAS 3 har skett under de senaste två åren och har krävt stora resurser. Tusentals klubb- och förbundsfunktionärer har deltagit i introduktionswebbinaren och olika utbildningar.

Vid Båtriksdagen 2022 i Karlstad bestämdes det att Unionsstyrelsen ska genomföra en organisationsöversyn av Svenska Båtunionen. Unionsstyrelsen har tagit fram en uppdragsbeskrivning och föreslagit att det ska bildas ett antal arbetsgrupper. Första mötet hölls 4 september och kommer fortlöpande att ske minst ett år framöver. Årets Unionsråd kommer att hållas i slutet av november där våra förbundsdelegater träffas och föreslår inriktningen av Svenska Båtunionens framtida verksamhet. Under 2023 kommer Svenska Båtunionen deltaga på båtmässorna i Göteborg och i Stockholm med en egen monter. Vi kommer som tidigare hålla olika digitala och fysiska utbildningar för båtklubbsmedlemmar och förbundsmedlemmar. Vi kommer också att deltaga i olika internationella möten under verksamhetsåret. Vår traditionella Båtriksdag, årsmöte, kommer att äga rum i Skellefteå i slutet av mars 2023.

Nu får vi hoppas att slutet på sommaren blir lika bra som den varit hitintills. Ha en fortsatt bra avslutning på båtsäsongen.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen