7 december, 2022

Hösten har kommit – SBU satsar stort för kommande år

I höst och i vinter planerar Svenska Båtunionen med många pågående och nya projekt för framtiden. Dessa presenterades och diskuterades på årets Unionsråd i Sollentuna.

Medlemssystemet BAS 3 som sjösattes 29 augusti i år är nu i full drift, men med hänsyn taget till systemets storlek och komplexitet har nystarten tagit längre tid än beräknat. Först under våren 2023 räknar vi med att drift och underhåll kommer att återgå till en normal nivå. Utbildningarna i BAS kommer fortsätta under 2023.

Arbetet med organisationsöversynen kommer att fortsätta under 2023.

Båtlivspodden som har varit i gång under 2022 har publicerat 15 avsnitt. Den kan hittas bland annat på länken https://pod.batliv.se/

I oktober samlades Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat och Svenska Båtunionen för en gemensam styrelsekonferens. På mötet beslutade organisationerna att formalisera ett utökat samarbete inom främst båtpolitik och främjande av båtliv under det gemensamma namnet Båtliv Sverige.

Under våren och hösten har Svenska Båtunionen deltagit i flera möten med Sjöfartsverket där vi framfört vår kritik mot de nya sjökorten som producerats inom ramen för det så kallade Sjökortslyftet. Sjöfartsverket anser att deras sjökort är till för den kommersiella sjöfarten, det vill säga vatten utanför farlederna sjömäts endast då behov uppstår av andra anledningar som tex kabeldragningar. Vid det senaste mötet mellan båtorganisationerna och Sjöfartsverket i september uppgav företrädare för Sjöfartsverket att man nu uppdaterat sjökorten från Norrbotten ner till Stockholms södra skärgård inom ramen för Sjökortslyftet. Sjöfartsverket önskar att båtlivets organisationer, med stöd av Sjöfartsverket, pekar ut prioriterade områden runt Sveriges kust. Båtlivets organisationer kommer nu att titta på förslaget och påbörja arbetet med att visa på särskilt intressanta områden. Svenska Båtunionen kommer att uppvakta den nya regeringen och riksdagens utskott i syfte att få till en förändring i Sjöfartsverkets uppdrag så att den även svarar för fritidsbåtslivet.

Svenska Båtunionen har tagit fram ett webbaserat verktyg för egen säkerhetskontroll av fritidsbåt. Det finns idag säkerhetskontroll för sju olika båttyper, från kanot till segelbåt avsedd för övernattning. Vattenskoter och kontrollpunkter för RIB-båt är under arbete och kommer att presenteras senare.

Svenska Båtunionen har lanserat en ny version av sajten Båtmiljö.se med handfasta miljötips för båtägaren. Den vänder sig till dig som båtägare och som vill göra miljömedvetna val.

Årets Unionsråd för Svenska Båtunionens 23 förbund och två riksomfattande båtklubbar ägde rum 19–20 november i Sollentuna. Sammanlagt deltog mer än 70 personer under mötet. På Unionsrådet presenterades ett stort antal av Svenska Båtunionens viktigaste verksamheter och som därefter diskuterades i plenum. Svenska Båtunionens nyutkomna Hamnbok delades till Förbundens styrelserepresentanter. I samband med detta diskuterades frågan hur skall man sprida Hamnboken till alla båtklubbar i Sverige. Den nystartade utredningen om Organisationsöversynen av Svenska Båtunionen presenterades för deltagarna. Utredningen förväntas pågå åtminstone i två år. Avslutningsvis kungjordes att nästa års Båtriksdag skall hållas i Skellefteå mellan den 25 och 26 mars.

Trots höstmörkret och vintern som nalkas hoppas jag att vi kan se fram emot en ny båtsäsong 2023 utan krig och utan någon ny pandemi. Ha det så bra till dess att vi åter ses på bryggan och i våra klubblokaler!

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen