16 september, 2022

Båtstölderna fortsätter under hösten

Enligt statistik från Brå och Polisen har båtstölder generellt minskat i landet hittills i år jämfört med samma period i förra året. Dock har stölder från båt ökat och i snitt stjäls 3,5 båtmotor om dagen året runt. Regionala skillnader förekommer, till exempel så har båtstölder och båtrelaterade stölder ökat kraftigt i augusti månad i region Syd jämfört med förra året.

Under sommaren sker flest stölder av båtar, båtmotorer och delar från båtar men det håller ofta i sig under hösten. Mindre närvaro på bryggor och båtklubbar samt mörkrets intrång underlättar för tjuven som kan arbeta mer ostört.

– Fundera över vad du som båtägare eller båtklubb kan göra för att försvåra för tjuven och töm båten på värdefull utrustning när du inte använder båten, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen

När det gäller båtstölder handlar det ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar utomlands men också på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Tyvärr finns det inga enkla lösningar för att skydda sig helt. Man måste utgå från de lokala förutsättningarna och hitta tillvägagångssätt för att försvåra för tjuven. Det är så vi arbetar inom Båtsamverkan. Att hjälpa och informera varandra om vad som fungerar och händer lokalt i regionen, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Båtsamverkan är ett utvecklat koncept för att hindra båtstölder och innebär bl.a. att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området.

7 tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:
• Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
• Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
• Båt, motor och utrustning bör märkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
• Förvara din båtmotor gärna inlåst så här års. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
• Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
• Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Fler tips och säkerhetsguider hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se

Läs mer om Båtsamverkan här

Foto: Thomas Andersson.

Källa: Stöldskyddsföreningen