4 oktober, 2022

Nimbus och Axopar förlänger säljsamarbete

Nimbus Group AB och Axopar Boats Oy har ingått en överenskommelse som innebär att Nimbus Group fortsätter vara exklusiv återförsäljare av Axopar på den svenska marknaden samt fortsätter sälja båtar av varumärket Axopar via valda europeiska återförsäljarnätverk.

Samtidigt undersöker parterna möjligheterna att förstärka respektive varumärkens positioner genom ett fördjupat operativt och strategiskt samarbete. Företagen avser bland annat utvärdera ytterligare möjligheter för respektive återförsäljarnätverk för att, där så är lämpligt, erbjuda båtar av varumärkena Nimbus och Axopar.

 

 

 

 

 

Nimbus Group AB och den finska båttillverkaren Axopar Boats Oy har haft ett samarbete sedan 2015 som inneburit att Nimbus Group haft exklusiv rätt att sälja Axopars båtar på den svenska marknaden men också erbjudit dem via valda europeiska återförsäljarnätverk.

– Samarbetet mellan våra båda bolag ger tydliga fördelar för båda parter. Våra respektive varumärken kompletterar varandra väl och ett utökat samarbete skulle innebära att vi kan erbjuda våra kunder ett ännu större utbud av attraktiva båtmodeller, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

– Genom ett närmare samarbete skulle Nordens två ledande båttillverkare, Axopar och Nimbus Group med en total försäljning på mer än 300 MEUR, gemensamt kunna erbjuda en mer attraktiv produktupplevelse baserat på respektive varumärken och därigenom kunna tilltala fler båtintresserade världen över, konstaterar Axopars grundare Jan-Erik Viitala och bolagets vd, Ari-Pekka Saarikangas.