7 oktober, 2022

Eldrivna RIB-båtar för svenska seglingsklubbar

Med nyframtagna och eldrivna RIB-båtar kan nu Sveriges seglingsklubbar vara föregångare på sjöar och hav genom att dramatiskt minska miljöpåverkan och utsläppen från de motorbåtar som används under träning och tävling.

Företaget Brandt Båt lanserar under Seglingens Mästare på Marstrand 8–9 oktober två av Svenska Seglarförbundet specificerade båtar som bygger på effektiva skrov från Northstar RIB och en elektrisk drivlina från Stream Propulsion.

– Vi ser en spännande utveckling av elektrifierade motorbåtar och vill gärna jobba för att våra medlemsklubbar kan bidra till minskade utsläpp. Här ser vi en enorm potential i att jobba tillsammans med de företag som erbjuder sådana lösningar för att driva på utvecklingen ytterligare. Motorbåtar som används i våra medlemsklubbars verksamheter har relativt hög nyttjandegrad och med steget över till el-RIB:ar kommer det att göra en väsentlig skillnad, både för miljön, men även för arbetsmiljön för våra instruktörer och tränare, säger Isabelle Lindsten, kappseglingsansvarig på SSF.

– Jag ser bara fördelar med att köra på grön elmix istället för bensin på denna typ av båt, körmönstret är fördelaktigt, skroven är lättdrivna och föreningen slipper hantering av bensin. Men framför allt handlar detta om att minska miljö- och klimatpåverkan på en redan väldigt hållbar idrottsverksamhet säger Leo Ekbom på Brandt Båt.

– Jag driver själv en idrottsförening och vet hur svårt det kan vara att få ihop ekonomin, dessa nya RIB:ar är säkra att köra, enkla att underhålla och framför allt mycket billigare än alternativen på marknaden fortsätter han och ser också hur deras unika båtleasing, där föreningen betalar en fast månadsavgift i stället för att göra en stor initial investering, gör det möjligt för fler att använda den nya tekniken. Under Seglingens Mästare lanserar Brandt Båt två olika modeller, E-Rib 4 som är 4 meter lång och lämplig som instruktörsbåt i våra sjöar och skyddade havsvikar och E-RIB 6 som är 5,65 meter lång och lämplig som instruktörs- och säkerhetsbåt i hårdare förhållanden eller där man behöver längre räckvidd och högre fart.

– Vi i Rådasjöns segelsällskap är positiva till en omställning till ett klimatneutralt samhälle och minskad miljöpåverkan. Vi skulle gärna bli den första klubben inom Svenska Seglarförbundet som bedriver sin verksamhet helt med eldrivna säkerhetsbåtar säger Helena Alterby Nordström, ordförande i klubben.

Sedan 2018 pågår ett arbete initierat av Mölndals stad med att skärpa skyddsföreskrifterna för Rådasjöns och Norra Långvattnets vattenskyddsområde. Rådasjön är idag vattentäkt till Mölndals stad. Förslaget som väntas antas hos Länsstyrelsen i höst ger Rådasjöns segelsällskap en inställelsetid på två år och innebär därmed ett totalförbud mot förbränningsmotorer i Rådasjön då seglingssäsongen startar 2025.

– Kostnaderna för att byta ut befintliga förbränningsmotorer är idag väldigt höga. Åläggs vi att omgående sluta använda de motorer vi har idag skulle vår verksamhet behövas avvecklas, då det vore omöjligt att bedriva idrottsverksamhet, träning och regattor utan dem. Vi ser därför mycket positivt på detta initiativ från Brandt båt där klubben istället leasar båtarna och vi arbetar nu hårt med att säkerställa laddinfrastruktur samt bryggor för att fortsätta kunna driva vår verksamhet i Rådasjön i många år till, säger ordförande Helena Alterby Nordström.