10 oktober, 2022

Oslo båtmässa 2023 flyttas fram ett år

Oslos inomhusbåtmässa Sjøen for Alle 2023 flyttas fram ett år till 2024. Beslutet har fattats efter en dialog med de största aktörerna i den norska båtbranschen. Mässan skulle ha hållits 22–26 mars 2023.

– Det är generellt mycket osäkerhet i branschen, så därför känns det bättre att flytta hela arrangemanget till 2024. Vi har också en del nya koncept som vill se om de är möjliga att genomföra och vi behöver mer tid för att arbeta in dem ordentligt, säger Magnus Frøshaug Ryhjell, daglig ledare hos Norboat.

Arrangemanget flyttas för att uppnå ännu bättre och bredare deltagande från olika utställare. Flera av dessa upplever fortfarande utmaningar i leveranskedjor på grund av två år med pandemi, konflikten i Ukraina och de ökade energipriserna. Dessutom förväntar sig branschen att de makroekonomiska utsikterna påverkar båtbranschen den närmaste tiden.

Foto: Atle Knutsen.