21 november, 2022

International Färg lanserar siliconfärg för biocidfri båtbottenbehandling

Intresset för biocidfria båtbottenfärger höjs avsevärt när även International Färg lanserar en siliconfärg. Konkurrenten Hempel har redan en liknande produkt på marknaden (Silic One).

Färgen från International (AkzoNobel) heter B-Free Explore och innebär en ny metod för biocidfri behandling av båtbottnar. B-Free Explore är den första produkten i en ny serie biocidfria beläggningar under samma namn.

Färgen har en specialutvecklad och unik silikonpolymerteknologi som ger ett exceptionellt slätt skrov. Tekniken går ut på att förhindra att mikroorganismer som havstulpaner, slem och alger bildar starka bindningar med båtens undersida. Allt som fäster på färgen kan torkas bort för hand eller med en vanlig vattenstråle utan högtryck.

Förutom att B-Free Explore förhindrar beväxning minskar den också motståndet i vattnet samtidigt som friktionen minskar, vilket ger en bränslebesparing när man kör för motor.

B-Free Explore-systemet kan appliceras på nya skrov eller direkt på befintlig bottenfärg, utan att den tidigare bottenfärgsbeläggningen behöver tas bort. Detta gör det enkelt för båtägare att uppgradera från sina traditionella beläggningar till denna nya teknik eftersom den är enkel att applicera på alla typer och storlekar av båtar inklusive aluminium, glasfiber, stål och trä.

B-Free Explore-systemet består av B-Free Conversion Coat, en primer/sealer för övermålning av befintlig bottenfärg i gott skick, en primer Tie-Coat och B-Free Explore Topcoat.

B-Free Explore finns i rött, marinblått och svart samt en superljus vit som inte lider av den missfärgning som är vanlig i andra traditionella bottenfärger.