2 mars, 2023

Äntligen båtmässor igen

Årets båtsäsong startade med Båtmässan i Göteborg. Precis som tidigare år, före pandemin, har Svenska Båtunionen satsat mycket på en egen monter. Våra olika kommittéer hade sina egna teman med bemanning av våra medlemmar. Våra frågetävlingar och skattjakten för besökarna var som tidigare år mycket populära, det blev många besökare i vår monter. Antalet besökare på mässan har varit något lägre än åren före pandemin.

Lördagen 4 februari var jag och vår verksamhetschef Peter Karlsson tillsammans med tidningen Båtlivs chefredaktör, Lars-Åke Redéen, på mässans stora scen för att bli intervjuade av mässgeneralen Bengt Wallin om Svenska Båtunionens olika verksamheter inom svenskt båtliv.

Senare på eftermiddagen delades priset ut för Årets Båtklubb 2022 till Oxelösunds Motorbåtsklubb och det var klubbens ordförande Jan Costelius som tog emot priset. Det är 13:e året som priset delades ut av tidningen Båtliv och Svenska Båtunionen. Prisbordet bestod av olika båttillbehör samt en vacker skylt i vällackerad ädelträ. Prisbordet hade ett värde på cirka 125 000 kr och har skänkts av stort antal båt- och båttillbehörs leverantörer. Jurins motivering till priset var ”Oxelösunds Motorbåtsklubb visar på den bredd som finns inom svenskt båtliv. Klubben är ett föredöme och aktiv inom de områden som formar framtidens båtliv”.

Jag vill gärna passa på att påminna samtliga båtklubbar i Svenska Båtunionen att ansöka om att bli Årets Båtklubb. Ansökningsblankett finns på en egen hemsida. www.aretsbatklubb.se

I mars är det åter dags för båtmässan i Stockholm, Allt för sjön.

Unionsstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en organisationsöversyn och har därför börjat med att skicka ut enkäter med frågor till samtliga styrelser i båtklubbar och båtförbund samt till cirka 6 000 båtklubbsmedlemmar. Enkäten syftar till att undersöka vad båtklubbarna och dess medlemmar önskar och behöver för att utveckla båtlivet med mera. Unionsstyrelsen uppmanar alla mottagare av enkäten att svara för att Svenska Båtunionen ska få bästa möjliga underlag för utvecklingen av vår verksamhet.

I mitten av januari träffades representanter från oss, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben. Huvudämnet för dagen var NFB:s (Nämnden för båtlivsutbildning) verksamhet och utveckling. Dessutom diskuterades olika aktuella frågor, såsom båtregister och obligatoriskt förarintyg samt obligatorisk flytväst och obligatorisk ansvarighetsförsäkring för båtägare.

Den 19 februari bjöd Unionsstyrelsen in ordföranden i våra båtförbund och våra två rikstäckande båtklubbar till ett samrådsmöte för att behandla Svenska Båtunionens budget för 2023–2025, vår Organisationsöversyn med mera.

I år hålls vårt årsmöte, Båtriksdagen, i Skellefteå 25–26 mars.

Jag hoppas att vi ses på båtmässan i Stockholm.

Till dess ha det så bra!

Christer Eriksson

Ordförande i Svenska Båtunionen