12 januari, 2023

17 personer omkom till sjöss 2022

Transportstyrelsens preliminära statistik för 2022 visar att sammanlagt 17 personer dog i olyckor på svenskt vatten under förra året. 16 personer omkom i olyckor med fritidsbåt, jämfört med 18 personer 2021. Preliminärt inträffade ingen dödsolycka inom svensk yrkessjöfart, men ytterligare en person har omkommit till sjöss.

Pressmeddelande:

Under 2022 omkom preliminärt 16 personer i fritidsbåtsolyckor. Av de förolyckade var samtliga män och minst tio av dem var 60 år eller äldre.

Olyckorna i siffror

Minst 5 olyckor skedde på insjöar, 3 i skärgårdsmiljö och 2 på öppet kustfarvatten. 4 olyckor inträffade vid en brygga eller kaj och 1 skedde i en fors.

Åtminstone 6 av personerna saknade flytväst vid olyckstillfället och i minst 3 av dödsfallen tros hårt väder ha varit en bidragande faktor.

6 personer omkom i kanoter, 3 i roddbåt, 3 i beboelig motorbåt och 2 på mindre öppna motorbåtar.

Att förebygga olyckor i båtlivet är en av Transportstyrelsens viktigaste uppgifter och det förebyggande arbetet är grundläggande för ett tryggt båtliv.

– Det finns flera viktiga åtgärder för sjösäkerheten: Använd alltid flytväst, avstå från alkohol och vattensäkra mobilen. Men det är också viktigt att berätta för andra vart och när man tänker åka och att i förväg lägga in nummer i mobilen för att snabbt kunna larma om olyckan är framme, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Ytterligare en omkommen

Under förra året omkom ytterligare en person i en båtrelaterad olycka på svenskt vatten. Utredningen av olyckan pågår dock fortfarande och det är ännu inte klarlagt om dödsfallet skedde inom yrkes- eller fritidssjöfarten.

Antalet omkomna i sjöolyckor inom den svenska yrkessjöfarten har varit lågt under de senaste tio åren. Totalt har nio personer omkommit sedan 2013.

Förra året inträffade ingen sjöolycka ombord på svenskflaggade fartyg där personer omkom eller saknas.

– Det är så klart glädjande, men vi får inte luta oss tillbaka för det. Säkerhetsarbetet måste vara ständigt närvarande på sjön, både inom yrkessjöfarten och inom båtlivet, säger Jonas Bjelfvenstam.

Tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sjösäkerhetsrådet arbetar Transportstyrelsen aktivt för att det svenska båtlivet ska vara så säkert som möjligt.