24 januari, 2023

Svenska Båtunionen ser över organisationen – enkätfrågor till båtklubbar, båtklubbsmedlemmar och förbund

Svenska Båtunionens Båtriksdag 2022 beslöt att Unionsstyrelsen ska genomföra en översyn av hela organisationen.

I början av hösten beslöt Unionsstyrelsen hur en sådan översyn skulle gå till. Vid en videokonferens 4 september med samtliga förbund informerades om bildandet av olika grupper som ska jobba med olika deluppgifter liksom om tidplaner och ekonomi för projektet.

Unionsstyrelsens beslut innebär bland annat att i starten av projektet gå ut med enkäter med frågor till dels samtliga båtklubbar dels till förbunden, dels till cirka 6 000 båtklubbsmedlemmar. Frågorna syftar till att undersöka vad båtklubbarna och dess medlemmar önskar och behöver för att utveckla båtlivet samt undersöka vilka utmaningar som kan finnas med till exempel information, kunskap, support, inflytande, demokrati och finansiering.

Enkäter till båtklubbarna är planerade att skickas ut i vecka 5 och svarstiden blir senast vecka 10. Enkäter till förbunden är planerade till samma tidsintervall. Enkäter till båtklubbsmedlemmar planeras skickas ut vecka 9 och svarstiden till vecka 12.

Unionsstyrelsen uppmanar alla deltagare i enkäten att svara på frågorna. Ju fler som svarar, desto bättre underlag blir det för vidare bearbetning.

Unionsstyrelsen