2 februari, 2023

Båtmotorstölderna minskar med 25 procent

Mellan 1 januari och 31 december 2022 anmäldes 1153 stölder av båtmotorer. Detta är en minskning med 25 procent jämfört med 2021. I polisregion Stockholm minskade stölderna med 35 procent. En anledning till minskningen i landet kan förklaras med det brottsförebyggande arbetet Båtsamverkan.

Pressmeddelande:

Under 2022 anmäldes 1153 stölder av båtmotorer. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet. Under året har stölderna minskat med 25 procent jämfört med 2021 då det anmäldes 1529 stölder av motorer. Stölderna under 2022 har främst ägt rum under kvartal två och kvartal tre.

Diagrammet visar antalet anmälda stölder de senaste fem åren.

– Stölderna minskar men det är ändå tre stulna motorer per dag. Stölderna innebär stora kostnader och på grund komponentbristen så har även ledtiderna för en ny motor varit långa, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

För att återställa en stöld av en motor med 300 hk ligger kostnaderna på drygt 500 000 kronor. För en båtmotor med ca 150 hk ligger kostnaderna på ca 200 000 kronor och för en motor med 50 hk ligger kostnaderna på ca 100 000 kronor.

Polisregion Stockholm är mest drabbat av stölderna men även där har stölderna minskat markant. Under 2022 anmäldes 396 stölder av motorer vilket kan jämföras med 632 stölder under 2021, en minskning med 35 procent.

Diagrammet visar antalet stölder fördelat på polisregion.

Stölderna har succesivt minskat sedan 2018. Då anmäldes det 2510 motorer. En anledning till minskningen av antalet stölder kan förklaras med Båtsamverkan som startade upp för 10 år av polisen i Västra Götaland tillsammans med Larmtjänst och försäkringsbolagen. Båtsamverkan har idag spridit sig till alla polisregioner i landet och används som en brottsförebyggande metod i hela polissverige.

– Båtsamverkan bygger på samverkan mellan bl.a. båtägare, polisen, marinhandlare, båtklubbar och försäkringsbolagen. Genom ett gemensamt brottsförebyggande arbete men även en ökad förståelse för identifiering, vikten av skrov och motornummer och hantering av gods så har man lyckats nå denna positiva utveckling, säger Viktor Eklöf.

Enligt Viktor Eklöf är det viktigt att arbetet med Båtsamverkan fortsätter men även utvecklas för att bibehålla den positiva stöldutveckling som syns i statistiken.

För att minska risken för båtmotorstöld:

Starta upp Båtsamverkan i din båtklubb!

Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer i båtkort.

Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb

Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad och att du som användare förstår hur den fungerar.

Fyll i lilla båtkortet! Finns på polisen.se och larmtjänst.se

Källa: Larmtjänst.