2 februari, 2023

Stölder från båtar ökar – alkohol lockar båttjuven

Stölder från båtar ökade under 2022 jämfört med året innan, medan det nationellt stals färre båtar och båtmotorer enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Navigationsutrustning, bensintankar och kvarlämnad alkohol var mest attraktivt för tjuven att stjäla med sig från båtar.
Pressmeddelande:

Regionala skillnader förekommer. I region Syd syntes en ökning av både båtmotorstölder och stölder av båtar under 2022, medan region Väst såg en minskning av samtliga båtrelaterade stölder (se bifogad fil för mer detaljerad statistik per region).

Mindre närvaro på bryggor och båtklubbar samt mörkrets intrång underlättar för tjuven som kan arbeta mer ostört under vintern.

– Fundera över vad du som båtägare eller båtklubb kan göra för att försvåra för tjuven. Men framför allt – töm båten själv på värdefull utrustning när du inte använder båten, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller båtstölder handlar det ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar i många fall utomlands, eller på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Tyvärr finns det inga enkla lösningar för att skydda sig helt. Man måste utgå från de lokala förutsättningarna och hitta tillvägagångssätt för att försvåra för tjuven. Det är så vi arbetar inom Båtsamverkan, att hjälpa och informera varandra om vad som fungerar och händer lokalt i regionen, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Båtsamverkan är ett utvecklat koncept för att hindra båtstölder och innebär att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Båtsamverkan finns på plats under Båtmässan i Göteborg 4–12 februari.

Källa: Stöldskyddsföreningen.