24 februari, 2023

Ostindiefararen Götheborg: Alla hamnstopp och seglingsetapper klara för 2023

Fredag 24 februari släpps de sista tre seglingsetapperna för ostindiefararen Götheborgs seglingsexpedition 2023. Det innebär att alla seglingsetapper och alla hamnstopp är klara för European Tour 2023. Sedan tidigare är det klart att skeppet, som befinner sig i Barcelona, ska segla till Sète, Gibraltar och Jersey. Nu är även Rotterdam och Hamburg klara hamnstopp, innan skeppet ankommer till Göteborg för att delta i Göteborgs 400-årsjubileum.

På varje seglingsetapp seglar runt femtio personer med som jungmän ombord. Det är en unik möjlighet att uppleva och lära sig hur det är att segla ett 1700-talsskepp. De tre första seglingsetapperna för året är redan fullbokade, och nu släpps alltså ytterligare tre seglingsetapper.

– Intresset för att segla med oss i år har varit otroligt stort. Vi hade närmare fyra hundra sökande till den första seglingsetappen som vi släppte, och hoppas såklart på lika stort intresse för de återstående etapperna som nu släpps. Efter den stora uppmärksamhet som skeppet fick under seglingen i Europa förra året ser vi ett större antal sökande från hela Europa, vilket är väldigt roligt, säger Kristoffer Bennis, Expeditionsledare för Götheborg of Sweden.

Alla fem hamnstopp som skeppet gör under årets segling till Göteborg är helt nya hamnar, som skeppet besöker för första gången. Avsegling från Barcelona är 20 mars 2023, och ankomst till Göteborg är 2 juni 2023.

Sedan november 2022 har det varit klart att Götheborg of Sweden ska segla i Europa under 2023, och i januari 2023 blev det klart att skeppet kommer få en central roll i Göteborgs 400-årsjubileum i början av juni. Skeppet kommer sedan att vara öppet för allmänheten under sommaren i Göteborg.

Seglingsschema European Tour 2023

Etapp 1: Barcelona – Sète, Frankrike: 17 mars –26 mars
Etapp 2: Sète – Gibraltar: 26 mars – 9 april
Etapp 3: Gibraltar – Jersey, Kanalöarna: 9 april – 1 maj
Etapp 4: Jersey – Rotterdam, Nederländerna: 1 maj – 13 maj
Etapp 5: Rotterdam – Hamburg, Tyskland: 13 maj – 22 maj
Etapp 6: Hamburg – Göteborg: 22 maj ­­– 4 juni

Hamnstopp European Tour 2023

Sète, Frankrike: 23 mars –27 mars
Gibraltar: 6 april –10 april
Jersey, Kanalöarna: 27 april – 2 maj
Rotterdam, Nederländerna: 11 maj –14 maj
Hamburg, Tyskland: 19 maj –23 maj
Göteborg, Sverige: 2 juni – Slutet på augusti

European Tour 2023
Götheborg of Sweden kommer att avsegla från Barcelona 20 mars 2023, och göra totalt sex olika hamnstopp under 2023. Slutdestination för expeditionen är hemmahamnen Göteborg, där skeppet kommer att få en central roll i stadens 400-årsjubileum i början av juni. Skeppet kommer att vara öppet för besökare under de olika hamnstoppen. Det är också möjligt för privatpersoner att segla med ombord på skeppet som jungmän, för att uppleva och lära sig att segla ett 1700-talsskepp.

Kort fakta: Ostindiefararen Götheborg – historia
Götheborg är en kopia av ostindiefararen Götheborg som gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp 1745. År 1984 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet och 1995 påbörjades bygget av det nya skeppet. Åtta år senare, 2003, sjösattes Götheborg. 2005–2007 seglade skeppet den historiska rutten till Kina och tillbaka. Därefter genomfördes ett antal expeditioner runt om Europa, den senaste under förra året 2022. I år är det 20 år sedan sjösättningen av Götheborg.
Mer information: www.gotheborg.se

Greencarrier
Hösten 2019 gick det Göteborgsbaserade logistikföretaget Greencarrier in som ägare till Rederi Götheborg AB (då SOIC Ship Management) som driver skeppet Götheborg. Våren 2020 förvärvade Greencarrier även skeppet Götheborg. Bakom beslutet fanns ett långvarigt engagemang i skeppet Götheborg.