1 mars, 2023

Nya bilder på svenska vrak

Genom sjömätningar har Sjöfartsverket tagit fram nya unika bilder på sju vrak som ligger under ytan längs Sveriges östra kust.

Pressmeddelande:

Sjöfartsverket har undersökt sju vrak, samtliga längs Sveriges östra kust, från Umeå i norr till Norrköping i söder. För att få högupplösta bilder har vraken undersökts med ekolod och side-scan sonar med hjälp av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg.

Mätningarna utgör ett underlag till Havs- och vattenmyndigheten, som beslutar om de sju vraken, som klassas som miljöfarliga, ska undersökas ytterligare. Detta för att uppskatta om och hur stora mängder olja vraken kan innehålla och om de ska tömmas.

– Resultaten bidrar med uppdaterade positioner för vraken, hur de är positionerade på havsbotten och om graden av vrakens nedbrytning, säger Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket.

På Sjöfartsverkets webb finns hela listan med de undersökta vraken.

Källa och bilder: Sjöfartsverket.

Bildtext:

Vraket Harm förliste efter en kollision i Stockholms skärgård i augusti 1969. Foto: Sjöfartsverket.