4 april, 2023

Ännu en Båtriksdag i Svenska Båtunionens långa historia från 1928

På Båtriksdagen i Skellefteå 25–26 mars fattades beslut om kommande årens verksamheter, avgifter samt att motioner och propositioner behandlades. Båtriksdagen valde om sittande styrelse med ett undantag, Gary Börjesson, medan Anders Jansson från Saltsjön-Mälarens Båtförbund nyvaldes.

Båtriksdagen godkände 2022 års verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 10 kr per båtklubbsmedlem och år från och med 2024. På årets Båtriksdag deltog 70 delegater. Tillsammans med styrelse, valberedning och kansli var det cirka 100 personer närvarande.

I ett soligt Skellefteå med ett varmt välkomnande av Skellefteås kommunstyrelses ordförande och Västerbottens Båtförbund med SBU:s vice ordförande, Hans Öhlund, i spetsen fick vi en redogörelse om Skellefteås enorma industriella utveckling de senaste åren med bland annat batterifabriken Northvolt, vars mål är att bygga världens grönaste batterier. Vi fick besöka det världsberömda kulturhuset Sara, byggt helt i trä och med ett 20-våningshotell vid en rundtur i Skellefteå kommun.

På Båtriksdagen delades det ut ett antal olika förtjänsttecken till personer i vår organisation som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för båtlivets syften.

Silvermärken utdelades till styrelseledamot Susanne Niklasson, Dalarnas Båtförbund, styrelseledamoten Hans Johansson, Saltsjön-Mälarens Båtförbund, styrelseledamoten Ola Runesson, Smålands Båtförbund, styrelseledamoten Gary Börjesson, Lidingös Båtförbund, styrelseledamoten Hans Öhlund, Västernorrlands Båtförbund, styrelseledamoten Per Edberg, Värmlands Båtförbund, Karl-Axel Tervall, Värmlands Båtförbund, Anders Hansson, Åmåls Motorsällskap och till Carl Rönnow, miljöansvarig på kansliet.

Silverplakett utdelades till styrelseledamoten Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund, Göte Magnusson, Laxens Motorsällskap, Karl-Axel Wennerstrand, Segelsällskapet Åmålsviken, Ronnie Åkerstedt, Melleruds Båtklubb.

Guldplakett utdelades till styrelseledamoten Lasse Carlsson, Västkustens Båtförbund och till Patrik Lindqvist, IT-ansvarig på kansliet.

Båtmässan i Stockholm, Allt för Sjön, som hölls i början mars under åtta dagar vid två långhelger samlade nästan 60 000 besökare. På mässan delades SBU:s miljöpris ut för tredje gången till en välförtjänt pristagare som bidragit till en bättre havsmiljö. Pristagare var Folke Rydén Production AB som fick ett diplom och 10 000 kr. SBU:s Miljökommitté, som är jury för Miljöpriset, lämnade följande motivering:

”Bolaget har sedan 2009 producerat en rad uppmärksammade och prisbelönta filmer om Östersjöns miljö och har dessutom bidragit med många andra samhällskritiska och humoristiska produktioner. Bolaget har nyligen producerat fyra prisnominerade kortfilmer om Allemansrätten i sjö och hav åt Svenska Båtunionen. Dessa informationsfilmer har fått stor spridning, inte mist i sociala medier.”

SBU höll ett Sjösäkerhetswebbinar 20 mars, det samlade 120 deltagare. Deltagarna fick ställa frågor och delta i diskussioner. Programmet hade följande innehåll:

Sjösäkerhetskommitténs ordförande, Hans Öhlund, berättade om aktuella sjösäkerhetsfrågor.

Herbert Grill från Sjösäkerhetskommittén hade en genomgång av verktyget ”Egen säkerhetskontroll för fritidsbåt”.

Maria Boman från JRCC föreläste om ”Hur du larmar om olyckan är framme på sjön”.

Länk till presentationerna finns på SBU:s hemsida.

Har du frågor om webbinariet så kontakta vår kommunikatör på kansliet, Erika Lilja.

Nu när våren nästan har kommit så hoppas jag att vi kan börja med förberedelser för en ny båtsäsong trots pågående krig och oro i finansvärlden.

Ha nu en bra båtsäsong och kanske ses vi på sjön eller på bryggan!

Christer Eriksson

Ordförande, Svenska Båtunionen