9 mars, 2023

Nimbus Group köper amerikanska EdgeWater PowerBoats

Nimbus Group köper samtliga aktier i det amerikanska bolaget EdgeWater PowerBoats. Förvärvet finansieras genom egna medel och Nimbus avser att genomföra en riktad emission om upp till 1 937 781 aktier.

EdgeWater grundades 1992 med syftet att designa och tillverka robusta, säkra och tillförlitliga båtar under premiumvarumärket EdgeWater. De säljer båtar till den nordamerikanska marknaden och sålde år 2022 över 300 båtar i storlekar upp till 37 fot.

EdgeWaters modeller är framför allt centerkonsolbåtar som används för nöje, fiske och transport. Samtliga är försedda med utombordsmotorer. EdgeWater har cirka 165 anställda och omsatte cirka 47,7 MUSD 2022.

Den kontanta köpeskillingen uppgår till 9,5 MUSD på kassa- och skuldfri basis, motsvarande cirka 100 Mkr. Synergieffekter förväntas uppstå genom en starkare marknadsposition, tillgång till produktionskapacitet i USA och genom effektivare logistik, vilket även är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. I förvärvet ingår en industrifastighet som per februari 2023 värderas till cirka 3,5 MUSD.

Förvärvet finansieras genom egna medel och Nimbus avser även att genomföra en riktad aktieemission. EdgeWater blir en del av Nimbus Groups amerikanska organisation. Förvärvet av EdgeWater förväntas vara slutfört under andra kvartalet 2023 och är villkorat av sedvanliga villkor. EdgeWater förväntas konsolideras i Nimbus Groups räkenskaper från och med tillträdesdagen.

– Genom utveckling av nya båtmodeller, global expansion, förtätning av återförsäljarnätverket och förvärv har vi levererat på den tydliga tillväxtstrategi vi har. I den strategin är en expansion på den viktiga nordamerikanska marknaden en av hörnstenarna. Förvärvet av EdgeWater tillför ett starkt och framgångsrikt varumärke till vår portfölj, utökar vår närvaro på den nordamerikanska marknaden samt tillför en viktig lokal organisation med tillverkningskapacitet i USA, säger Jan-Erik Lindström, vd och koncernchef för Nimbus Group.

Motorbåtsmarknaden i USA är världens enskilt största. För att stödja Nimbus Groups expansion i USA har företaget under de senaste åren gjort stora investeringar. Under 2022 etablerades en egen lokal organisation samtidigt som Nimbus meddelade att ett nytt sälj- och huvudkontor för den nordamerikanska marknaden etableras i Annapolis, Maryland, på USA:s östkust. Satsningarna har lett till att Nimbus Group under 2022 fördubblade antalet marknadsplatser på den nordamerikanska marknaden.