20 mars, 2023

Styr kylskåp, länspump och lampor på distans

NorthTracker har sedan 2011 levererat produkter och tjänster inom stöldskydd och spårsändarteknik. Nyheten Machine från samma företag fungerar som tidigare enheter inom stöldskydd och spårar fordon i realtid. Larm skickas via SMS, push-notis och E-post ifall spårningsenheten rör sig utanför uppsatta säkerhetszoner. Det är bara några exempel på vad Machine kan göra.

Med nya Machine kan du få varning om nivåvakten i båten aktiveras eller om en dörr öppnas. Du kan även starta ditt kylskåp via appen i mobilen och slå på värmaren på väg till båten. Nya Machine kan även stänga av elen på distans till vissa fordon. Machine har två digital-in och tre digital-out. Den kopplas in på batteriet via plus- och minuspolerna.

NorthTrackers spårsändare använder det globala GPS-nätverket och fungerar över hela Europa via mobilnätet. Som användare kan du se din spårsändare via en app i telefonen eller på hemsidan. Enheterna uppdaterar sin position allt från en gång per dygn ner till en gång i minuten, beroende på vilka inställningar du gör.

www.northtracker.com

NorthTracker Machine håller koll ombord.