31 mars, 2023

Utförsel av stöldgods ska kriminaliseras, förslag från regeringen

Ett nytt direktiv från regeringen kan sätta stopp för utförseln av stöldgods, där utförseln av stulna båtmotorer har varit en plåga för båtägare i flera år. Uppdraget ska slutredovisas senast 21 december i år.

En av anledningarna till Sverige har drabbats hårdare av båtmotorstölder än något annat land i Europa är att det inte är förbjudet att föra ut stöldgods ur landet. Det är detta som regeringen vill ändra på och därför fick Tullverket 30 mars ett tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen som innebär att utredningen ska lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras. Beslutet är en del av Tidöavtalet och utgör ett viktigt steg i den största offensiven mot organiserad brottslighet i svensk historia.

Många båtägare har berörts av de internationella stöldligornas verksamhet. Förutom båtmotorer har stöldligorna med stor energi ägnat sig åt byggverktyg, traktorer och verktyg hos lantbrukare och mycket annat som är lätt att sälja vidare.

Enligt regeringens pressrelease har polismyndigheten tidigare uppskattat att ungefär 50 procent av bostadsinbrotten och 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner utförs av dessa internationella stöldligor.

Foto: Katarina Brodin, Tullverket.

Regeringen vill kraftfullt motverka denna allvarliga brottslighet och vill se konkreta förslag på hur en kriminalisering av utförsel av stöldgods kan utformas.

– Internationella stöldligor står för en stor andel av de stölder som begås i Sverige och brotten drabbar både svenska privatpersoner och företag. Dagens beslut innebär att vi tar ett kraftfullt steg i kampen mot dessa stöldligor, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Utredningstiden förlängs också och uppdraget ska slutredovisas senast 21 december 2023.

Källa. Regeringen.