3 april, 2023

Linde börjar leverera till världens första vätgasdrivna färja

Linde har börjat leverera flytande väte till världens första vätgasdrivna färja, en kombinerad bil- och passagerarfärja i Norge.

Pressmeddelande:

Överenskommelsen innebär att Linde levererar flytande väte till den Norska färjeoperatören Norleds bränslecellsdrivna färja MF Hydra. Förutom att leverera flytande väte har Linde utvecklat, byggt och installerat vätgassystemet bestående av bunkringsanläggning från lastbil till fartyg på land, lagringstank för flytande väte ombord och distributionsutrustning. Sjötester är genomförda och färjan är nu i drift.

– Vätgas bidrar till att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn runt om i världen – inkluderat tåg och tunga fordon, säger Armando Botello, President Europe North på Linde.

– Vi är stolta över samarbetet med Norled i världens första projekt för att leverera fossilfritt bränsle till den marina sektorn på ett säkert sätt. Detta är ett steg framåt i omställningen till klimatneutrala bränslen.

– Norled och våra partners är pionjärer inom sjöfartssektorn, säger Heidi Wolden, vd för Norled.

– Flytande väte kan spela en viktig roll som ett utsläppsfritt bränsle för sjöfart, och vi ser fram emot att användningen av vätgas kommer igång och börjar användas över hela världen.

Som ett av världens ledande industrigasföretag spelar Linde en nyckelroll i övergången till fossilfri energi. Företaget bidrar till den gröna omställningen genom att aktivt arbeta tillsammans med sina kunder för att minska koldioxidutsläppen i sina verksamheter med hjälp av den senaste tekniken. Lindes omfattande erfarenhet och infrastruktur inom vätgas, tillsammans med en organisation i världsklass, arbetar med partnerskap och allianser för att ta ytterligare steg framåt i den gröna omställningen.

Förutom det beskrivna maritima projektet deltar Linde i ett antal vätgasprojekt inom en rad olika applikationer och industrier. Allt från grön ståltillverkning, omställning av kemiindustrin, nya möjligheter inom papper och massa, till fossilfri gasskärning med vätgas och användning av vätgas i bränsleceller för olika former av småskalig elproduktion.