2 maj, 2023

Våren har kommit – tid för fejning av båten

Den 18–19 april hade SBU:s styrelse ett konstituerande och traditionellt styrelsemöte. Bland annat behandlades bemanningen av SBU:s kommittéer, arbetsgrupper och projekt. Verksamhetsplanen som presenterades och beslöts på Båtriksdagen i Skellefteå i mars behandlades och fastslogs.

SBU:s organisationsöversyn fortskrider efter att enkätsvaren har kommit till vår konsultfirma Kantar Public och de har gjort första sammanställning av alla svaren. Vi räknar med att vi kan presentera första analysen av enkäten till hösten.

Ordförande i fördelningskommittén från Svenskt Friluftsliv föreläste för styrelsemötet om vilka bidrag som är aktuella för SBU.

Så till något mer handfast i vårtider. Svenska Båtunionen (SBU) driver sajten Båtmiljö.se. Där hittar du som är båtklubbsmedlem och båtägare många bra tips och information om miljöfrågor kopplade till ditt båtliv. Här kommer några exempel på tips för att rengöra båten:

Skrapa bort kvarsittande havstulpaner med spackelspade.

Tvätta bort kvarvarande påväxt med ättika och vatten.

Välj båtvårdsprodukter med hänsyn till miljön.

Vid rengöring av båtdäcket räcker det oftast med varmt vatten och såpa, undvik därför diskmedel som innehåller fosfater och andra ämnen som skadar livet i vattnet.

När ni ska rengöra och polera fribord så välj miljömärkta produkter, använd inte mer än nödvändigt och undvik att spilla på marken genom att placera ut en presenning under skrovet.

Använd rätt skyddsutrustning för dig själv.

Om du har använt etylenglykol för vinterkonservering, starta motorn på land och samla ihop all konserveringsvätska.

Lämna in den uttjänta glykolen som farligt avfall till båtklubbens miljöstation eller till kommunens återvinningscentral.

Etylenglykol är starkt giftigt för både människa och miljön och bör undvikas och använd därför mer miljövänlig propylenglykolen istället.

För att få mer tips och annan information om båtlivet så gå in på SBU:s hemsida.

Svenska Båtunionen har en fond ”SBU-Fonden” som alla båtklubbar och båtförbund kan söka medel ifrån. Sökande förening ska vara medlem i båtförbund inom SBU eller vara direkt ansluten som medlem i Unionen. Bidrag kan lämnas till alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet dock inte för löpande verksamheter såsom fasta installationer. Ansökningar ska göras på blankett som också finns att beställa på vår hemsida.

Svenska Båtunionen håller ett webbinarium med Svenska Sjöräddningssällskapet 26 april klockan 19.00–20.30.

Alla som vistas i båt på sjön måste vara beredda på att något oförutsett kan hända. Det bästa sättet för att garantera sin egen säkerhet är att ha en bra kunskap om hur man hanterar båten och att se till att båten är i bra skick.

Nu hoppas jag att vi kan sysselsätta oss med förberedelser för en fantastisk båtsäsong utan nya störningsmoment.

Ha en bra försäsong och var försiktiga när ni jobbar med båten!

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen