18 april, 2023

Båtriksdag i Skellefteå med positiv ton

Framtidstro genomsyrade årets Båtriksdag, som hölls i Skellefteå 25–26 april. På mötet lyftes flera frågor om båtlivets förutsättningar och båtpolitik.

Svenska Båtunionens årsmöte – Båtriksdagen – hålls varje år tidigt på våren. I år arrangerades den av Västerbottens Båtförbund i Skellefteå, en stad som visade upp sig i ett fantastiskt vårvinterväder. Deltagarna fick möjlighet att se flera av de imponerande framtidsprojekt som pågår i denna framtidskommun.

På Båtriksdagen blev det tydligt hur viktiga framtidsfrågorna är. Som sista punkt på dagordningen stod ett grupparbete om ”Viktiga strategiska frågor för SBU”. En av anledningarna var den kritik som tidigare kommit fram om att för många motioner till Båtriksdagen handlar om inre arbete. SBU:s största förbund, Saltsjön-Mälarens Båtförbund, hade motionerat och föreslagit att SBU ska ta fram ett intressepolitiskt program.

Diskussionen som följde visade att det finns en stor samsyn kring en rad viktiga frågor. Styrelsen fick med sig argument för och emot frågor som obligatorisk ansvarsförsäkring, ”båtkörkort”, flytvästanvändning med mera. Alla dessa tre är typiska frågor som kommer fram i politiska diskussioner och då gäller det att vara förberedd som företrädare för en stor del av svenskt båtliv, var mötets mening.

Inflationen i hela samhället märks även tydligt i SBU:s verksamhet. I princip allting har blivit dyrare, vilket märks på till exempel Båtlivs kostnader främst för papper och porto.

Förra året bestämde Båtriksdagen att medlemsavgiften för 2023 skulle höjas med 13 kr. I budgeten redovisades ett minusresultat på 2,3 Mkr för 2023. En höjning med 10 kr per medlem bestämdes därför, liksom att kostnaderna för BAS ska skrivas av fördelat över tre år. Därmed sänks även den redovisade förlusten. Efter en höjning av medlemsavgiften på ytterligare 8 kr 2025 hoppas styrelsen att budgeten ska vara i balans.

Svenska Båtunionens medlemssystem BAS (Båtunionens Administrativa System) har nyligen lanserats i sin senaste version, BAS 3. Det kommer ytterligare mindre uppdateringar, men diskussionen på Båtriksdagen gällde främst integritetsfrågor och hanteringen av personnummer. 515 båtklubbar använder klubbversionen av systemet, BAS-K.

SBU har i vår skickat ut en medlemsenkät som en del av den organisationsöversyn som är på gång. Svaren har inte kommit in än, men de ska sammanställas i vår.

Motioner och mer aktuell information finns på batunionen.se.

Christer Eriksson från Skånes Båtförbund omvaldes för två år som ordförande.

Nästa Båtriksdag hålls 6–7 april 2024 i Örebro. Därefter blir det preliminärt Båtriksdag 5–6 april i Skaraborg 2025.

 

Svenska Båtunionens styrelse som valdes på Båtriksdagen 2023. Fr. v. Ulf Grape, Roslagens BF, Lasse Carlsson, Västkustens BF, Anders Jansson, Saltsjön-Mälarens BF, Ola Runesson, Smålands BF, Susanne Nicklasson, Dalarnas BF, Bo Wernlundh, Västkustens BF, Christer Eriksson (ordförande), Skånes BF, Hans Johansson, Saltsjön-Mälarens BF, Inger Högström Westerling, Hjälmarens BF, Per Edberg, Värmlands BF, och Hans Öhlund, Västerbottens BF.
Båtriksdagen är Svenska Båtunionens årsmöte. Den hölls i Skellefteå 25–26 mars.

Medlemsavgifter i SBU

Till 2013 höjde avgiften med 13 kr för enskild medlem. För 2024 höjs den med 10 kr till:

  • Enskild medlem till och med 20 år: 48 kr.
  • Enskild medlem från och med 21 år i dubbelansluten klubb: 88 kr.
  • Enskild medlem från och med 21 år i enkelansluten klubb: 93 kr.
  • Familjemedlemskap i dubbelansluten klubb: 88 kr.
  • Familjemedlemskap i enkelansluten klubb: 93 kr.

Förtjänsttecken

Förtjänstteckennämnden beslutade tilldela följande personer förtjänsttecken att utdelas vid Svenska Båtunionens Båtriksdag i Skellefteå 2023.

Guldplakett:
Lasse Carlsson, Unionsstyrelsen

Silverplakett:
Bo Wernlund, Unionsstyrelsen
Göte Magnusson, Laxens MS
Karl-Axel Wennerstrand, SS Åmålsviken
Ronnie Åkerstedt, Melleruds BK

Guldmärke:

Silvermärke:
Carl Rönnow, kansliet
Karl- Axel Tervell, Värmlands BF
Per Edberg, Värmlands BF
Lars- Göran Kring, Värmlands BF
Anders Hansson, Åmåls MS