18 april, 2023

Självkörande undervattensfordon

Det självkörande undervattensfordonet Bayonet 250 visades för första gången på den brittiska utställningen Ocean Business. Fordonet, som finns i tre storlekar, har en modulär uppbyggnad som möjliggör snabb och enkel konfiguration för olika uppgifter.

Bayonet 250 kan användas med olika verktyg i en rad industrier, inklusive offshore olja och gas, marina förnybara energikällor, sjöfartssäkerhet och försvar, sjöräddning, vetenskap och teknik. Det kan också användas för att undersöka bottenförhållanden i en hamn eller i en båtklubb.

De här robotarna styrs med en helt öppen operativ plattform med öppen arkitektur från företaget Greensea, som är en specialist inom marin robotteknik. Genom att använda toppmodern programvara erbjuder sökrobotarna det mest stabila och anpassningsbara operativsystemet inom marin robotik.

Robotarna kan utföra en rad uppgifter: undersökningar för kustnära, geofysiska och geotekniska havsundersökningar, inspektions- och underhållsaktiviteter, miljöövervakning av havsbotten, strandzon, floder och kärr, kustmuddringsstöd eller till och med kustkrigföring inklusive mindetektering och minröjning.

https://bayonetocean.com/crawlers/

Bildtext: Den som vill ha en riktigt extrem undervattensrobot i båtklubben kan slå till på en sådan här Bayonet 250.