24 april, 2023

Allt klarare vatten i Stockholms skärgård – sju meters siktdjup i somras

Vattnet i framför allt Stockholms mellanskärgård blir allt klarare, med rekord på sju meters siktdjup i somras. I många andra delar av kusten är trenden tyvärr den motsatta, med ett allt näringsrikare och grumligare vatten.

Pressmeddelande:

Detta visas i en artikel om de långa tidsserier som utgör ryggraden i vår kunskap om Östersjön. I början av 1900-talet var siktdjupet ofta tio meter i öppet hav och på sin höjd två meter i innerskärgården. Avloppsrening och andra åtgärder har sedan dess förbättrat situationen i skärgården, samtidigt som vattnet blivit grumligare i öppet hav.

Det framgår av rapporten Svealandskusten 2023. Här redovisas de samlade resultaten av Svealands kustvattenvårdsförbunds omfattande undersökningar av kustvattnen, tillsammans med artiklar från andra aktörer i regionen. Förbundets nordligaste medlemskommun Älvkarleby är i fokus, och samverkans-projektet Pilot Stockholms skärgård presenteras.

Goda nyheter är att nyligen gjorda inventeringar visar att det finns en hel del ålgräs och flera mycket stora ängar i Stockholms skärgård. En annan artikel visar att fasta bojar i välbesökta naturhamnar verkar ha god effekt för att skydda känslig bottenvegetation mot ankringsskador.

Mer dystert är att en återupprepad undersökning visar att förekomsten av strömming har minskat dramatisktoch att storspiggen har tagit över. Det bekräftar kustfiskarnas oro och är illavarslande för kustens ekosystem.

RAPPORTEN ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.

LADDA NER: https://www.skvvf.se/