22 maj, 2023

Förekom båttjuvarna under båtsäsongen

Maj till och september är högsäsong för båttjuvarna, som får ett ökat utbud när båtarna ligger i sjön. Det första kvartalet 2023 visade en nationell minskning av båtstölder och båtmotorstölder och en liten ökning av stölder från båtar. Det finns dock stora lokala skillnader, till exempel har båtmotorstölder minskat i Region Stockholm med 74 procent men ökat med 45 procent i Region Syd.

Under sommaren ökar båtrelaterade stölder. Utrustning som navigationsinstrument, båtar och båtmotorer forslas bort från obevakade båtklubbar, uppläggningsplatser, bryggor eller sommarstugeområden. Trots minskningen tidigare i år stjäls det fortfarande alldeles för mycket. Att ligga steget för tjuven är därför nödvändigt.

– Det finns en hel del man kan göra inför kommande båtsäsong. Införskaffa certifierade ordentliga lås till både båt och motor om det saknas samt att komma ihåg att alltid tömma båten på värdesaker är två, säger Lina Nilsson, expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller båtutrustning, elektronik, propellrar och annat som hör båten till så stannar det oftast på andrahandsmarknaden i Sverige, detsamma gäller vattenskotrar. Båtmotorer och båtar däremot återfinns ofta i andra länder. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Man måste utgå från de lokala förutsättningarna och hitta tillvägagångssätt för att försvåra för tjuven. Det är så vi arbetar inom Båtsamverkan. Att hjälpa och informera varandra om vad som fungerar och händer lokalt i regionen, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Sex tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:

  • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Båt, motor och utrustning bör märkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
  • Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
  • Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Statistiken är hämtad från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Fler tips och säkerhetguider hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se

Bildtext: Godis för en båtmotortjuv. Båtsamverkan i båtklubben är ett bra sätt att skydda sig mot stöldligornas härjningar.