24 maj, 2023

Samarbete mellan båtföreningar – nytt Sjökort över Storsjön

Samarbete mellan båtföreningar skapar trygghet på Storsjön med ett nytt sjökort. Under två år har en projektgrupp arbetat med att uppdatera och producera ett nytt sjökort över Storsjön (Ett sjökort kan jämföras med exempelvis en Fjällkarta).

Projektet har finansierats via Leaders fond för landsbygdsutveckling samt sponsorbidrag från Länsstyrelsen i Jämtlands län, Svenska Båtunionen, Sparbanksstiftelsen samt Östersunds kommun

Det fysiska, tryckta sjökortet är nu levererat och kan köpas hos Jämtlands Båtförbund. Kortet finns även tillgänglig som ett digitalt sjökort och kommer att försäljas hos marina leverantörer.

Projektgruppen har haft ett fantastiskt bra samarbete mellan alla intressenter som har deltagit i projektet.

Genom att använda den senaste tekniken och fältmätningar har gruppen producerat ett mer detaljerat, uppdaterat och tydligt sjökort som kommer att öka tryggheten på sjön. Kortet ät producerat i skala 1:30 000 och producerat i spiralbunden A3-format. Kortet är hållbart i och med att det är tryckt på vattentåligt, rivstarkt papper (Polyart) som kommer att öka livslängden på sjökortet.

Det är inte bara ett sjökort som producerats. Projektgruppen har även anskaffat nya sjömärken som märker ut grund och anskaffat ny elektronik till två fyrar i sjön.

Det är 17 år sen det senaste kortet publicerades och sen dess har mycket ändrats på sjön. Nya bryggor, gästhamnar, ankringsmöjligheter, båtslipar, sjömärken och skyltning har tillkommit och ny teknologi har möjliggjort förbättrad samling av data för skapandet av djupkurvor på sjön.

Många båtar har nu en inbyggd eller bärbar GPS (en så kallad ”plotter” på marinspråk). Leverantörer av plotters kommer inkludera den senaste versionen av Storsjöns sjökort på deras utbud för nedladdning / uppdatering.

”Intresset för att öka tryggheten och utnyttjandet på Storsjön är inte bara stor hos båtägare” säger Lars Göransson, gruppansvarig. ”Vi har märkt att föreningar och företag är villiga att satsa medel för att bidra till en säkrare miljö. Våra ansökningar för projektmedel gick över förväntan och i och med det har vi bland annat kunnat byta ut två fyrar och ersätta dem med ny teknik. Sjöräddningssällskapet som har deltagit i projektet, har även kunnat bidra mer praktiskt genom att åka ut till fyrarna med sin svävare för att montera utrustningen.”

Arbetsgruppen ”Projekt Sjökort Storsjön” har bestått medlemmar från båtklubbar runt Storsjön och Sjöräddningssällskapet. Huvudmålet har varit att öka säkerheten och nyttjandet av Storsjön genom att uppdatera och producera ett nytt sjökort med de senaste fältmätningar samt att byta ut gammal teknik i några av Storsjöns fyrar.

”Leader Sjö, Skog och Fjäll bidrar till lokala projekt på landsbygden. Stöden finansieras av EU, svenska staten, regionen samt Åre, Bergs, Krokoms, Härjedalens och Östersunds kommuner