29 maj, 2023

Zparqs marina elmotorer – ”mindre och effektivare än andra”

Det svenska startupföretaget Zparq som utvecklar världens mest kompakta elektriska marinmotorer har avslutat en såddrunda på 2,5 miljoner Euro. Syftet är att föra ut Zparqs innovativa teknologi på marknaden med utsläppsfri marin framdrivning och ett lågt CO2-fotavtryck över hela värdekedjan.

Zparq tillhandahåller elmotorer och kompletta drivlinor för fritidsbåtar och kommersiella fartyg, där det krävs en miljövänlig, effektiv och tyst framdrivning med minimalt underhåll.

Tack vare omvälvande teknologi är Zparqs marinmotorer betydligt mindre och mer effektiva jämfört med alla alternativ på marknaden, enligt företagets egen information. Den lätta designen minskar råmaterial och CO2-avtryck med mer än 50 procent i produktionen. Produkterna är från början designade med ett cirkulärt förhållningssätt, vilket minskar miljöpåverkan och klimatavtryck över hela livscykeln.

Skalbarheten och modulariteten hos Zparqs teknologi gör det möjligt att erbjuda produkter i segment där det inte finns några podmotorer idag. Detta gör Zparq-motorn mycket mångsidig och kostnadseffektiv eftersom samma teknik kan användas i många applikationer och marknadssegment – för hela utbudet av fritidsbåtar såväl som för kommersiella fartyg.

Zparq har sitt ursprung i ett samarbete mellan grundarna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), där tekniken har utvecklats och testats på undervattensrobotar och bärplansfarkoster sedan 2017. Zparq AB grundades 2020 och anslöt sig sedan till portföljen hos EIT InnoEnergy, som blev den första institutionella investeraren och supportern.

– Vår skalbara och modulära teknologi har genererat ett överväldigande intresse från båttillverkare och skeppsbyggare globalt. Vi har kunder inom hela sortimentet från små fritidsbåtar till kommersiella fartyg som väntar på våra drivlinor. Företaget befinner sig för närvarande i pilotfas med flera OEM:er och båtbyggare som testar våra 10 kW- och 50 kW-motorer. Målet är att ha flera enheter i vattnet till sommaren, säger Jonas Genchel, vd för Zparq.

Finansieringsrundan leddes av Santander AM (genom Santander InnoEnergy Climate Fund), Almi Invest Greentech och den nuvarande investeraren EIT InnoEnergy.

Santander InnoEnergy Climate Fund är ett initiativ skapat av Santander AM och EIT InnoEnergy för att påskynda energiomställningen. Det är en riskkapitalfond som investerar i företag i tidiga skeden inom sektorer som cirkulär ekonomi, energilagring & energieffektivitet, transport & mobilitet, smarta byggnader, städer & elnät, vätgas, cirkulär ekonomi etc. Santander AM är portföljförvaltare för fonden som kommer att investera främst i bolag från EIT InnoEnergys portfölj.