30 maj, 2023

National Geographics utställning ”Planet or Plastic?” öppnar på Sjöhistoriska

I juni öppnar National Geographics utställning ”Planet or Plastic?” på Sjöhistoriska i Stockholm. Utställningen bygger på National Geographics fleråriga globala initiativ som syftar till att minska mängden engångsplast som hamnar i haven.

Plast har blivit så vanligt att det är lätt att glömma bort hur beroende vi människor är av den. National Geographics utställning ”Planet or Plastic?” försöker ändra på detta genom att synliggöra och öka medvetenheten om den globala plastavfallskrisen och berätta om innovatörer som arbetar för att hitta en lösning.

– Plastföroreningar är en av vår generations största globala miljöutmaningar. Men det är ett problem som vi alla kan göra någonting åt. Utställningen visar hur vi hamnade här, problemets omfattning och hur var och en av oss kan bli en del av lösningen. National Geographic vill minska vårt beroende av engångsplast och vår förhoppning är att besökare världen över ska vilja detsamma efter att ha sett utställningen, säger Tony Luckett, vice ordförande av affärsutveckling vid National Geographic Society.

”Planet or Plastic?” visas på Sjöhistoriska i Stockholm från 2 juni 2023 fram till 28 februari 2024.

Fotograf/Källa: Jordi Chias, National Geographic.

Utställningen berättar historien bakom plast – från det att materialet uppfanns för drygt hundra år sedan fram till dess nuvarande masskonsumtion – genom visuellt berättande med bland annat 70 bilder, kraftfull infografik och videoklipp.

Plast är ett konstgjort material som har revolutionerat medicinen och underlättat rymdfärder. Plasten förlänger färskvarors hållbarhet, gör att rent dricksvatten kan levereras till människor som saknar det och räddar liv när den används i krockkuddar och hjälmar. Samtidigt kasseras en oerhörd mängd plast på ett olämpligt sätt och omkring 6,3 miljarder ton plastavfall har aldrig återvunnits.

Plastavfall finns i alla hav, från Arktis till Antarktis, från havsyta till havsbotten. Hundratals marina djurarter rapporteras äta plasten, eller blir insnärjda i den. Det påverkar ekosystemen negativt och leder till en enorm miljöpåverkan. Genom sitt starka bildspråk belyser ”Planet or Plastic?” vikten av att hitta en balans mellan att använda plast och skydda vår miljö. Utställningen belyser även konkreta åtgärder som besökaren kan vidta i sin vardag för att på ett ansvarsfullt sätt minska, återanvända, återvinna och avstå från produkter med engångsplast. Läs mer på NatGeo.org/Plastic.

– Museer har en väldigt viktig roll som kunskapsförmedlare och att föra människor samman, speciellt i tider som dessa. Jag ser att Sjöhistoriska har en mycket viktig del i arbetet att både sprida kunskap om läget och lyfta fram möjliga åtgärder och lösningar. Vi är väldigt glada och stolta över att få möjligheten att visa den här utställningen tillsammans med National Geographic, säger Mats Djurberg, museichef för Sjöhistoriska.