14 september, 2023

Blandat båtliv i sommar

Sommarvädret 2023 blev som bekant inte helt perfekt för oss båtägare. Min erfarenhet är att det har varit färre båtar ute på sjön. Kanske är det inte bara beroende på att vädret inte har varit så bra utan även att bensin- och dieselpriserna har varit höga.

Min båtsommar har varit lite annorlunda än tidigare år eftersom jag har vistats några veckor i Italien och Portugal. I Italien var jag vid Gardasjön och tillbringade några timmar på en turistbåt som körde runt på denna stora insjö och det i ett mycket behagligt väder. I de småbåtshamnar som vi passerade var det mest mindre motorbåtar som låg vid bryggorna.

Resan till Portugal var en flodkryssning på floden Douro, cirka 900 km lång, från staden Porto till in en bit i Spanien. Floden rinner genom ett vackert landskap med dramatiska bergsluttningar, frodiga vinodlingar och städer fulla av kultur och historia. Lokala maträtter och goda inhemska viner sätter också sin prägel på resan. Under flodkryssningen fick vi vara med om några häftiga slussningar på 50 meter.

En helt annan kryssning under sommaren var på skutan Valkyrien i Öresund med en landstigning i Gilleleje för att äta en dansk frukost. Träbåten är tillverkad i Danmark 1935. Den är 19 meter lång och 4 meter bred och för cirka 200 kvm segel. Detta var en betydligt tuffare kryssning eftersom vi gjorde det dagen innan stormen Hans framfart. När jag stod vid rodret och styrde båten så kände jag mig ganska liten eftersom den inte löd mina kommandon som en vanlig segelbåt.

Under hösten kommer det att vara många aktiviteter inom Svenska Båtunionen (SBU). Unionens organisationsöversyn fortskrider enligt plan. Olika möten kommer att hållas under hösten för att bland annat informera om enkäten som gjordes innan sommaren hos båtmedlemmar, båtklubbar och våra båtförbund.

SBU tillsammans med Havsmiljöinstitutet och Havs- och Vattenmyndigheten bjuder in till 2023 års nationella båtmiljökonferens den 17–18 oktober i Marstrand för att diskutera hur svenskt båtliv kan bli mer hållbart, i år med fokus på framdrivning. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om Båtmiljökonferensen och vid intresse anmäl er till den.

Nya regler för båtklubbar gäller från och med 1 maj 2023 för att ta fram en avfallshanteringsplan och som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december i år. SBU har tagit fram en handledning och mall för hur båtklubbar upprättar en avfallshanteringsplan. På SBU:s hemsida kan ni läsa mer om detta och ladda ned mallen. Om båtklubben inte har en godkänd avfallshanteringsplan, eller saknar av kommunen anvisade mottagningsanordningar, kan höga sanktionsavgifter drabba klubben.

Ett annat viktigt och bra hjälpmedel för båtklubbar är SBU:s handbok för fritidsbåtshamnar, tidigare kallad ”Hamnboken”. Det är en komplett guide för er som ska anlägga eller förvaltar en båtklubbshamn. Den behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben samt ger konkreta råd och anvisningar hur till exempel bryggor ska förtöjas och hur varvsplanen skall planeras. Handboken kan ni ladda ned från SBU:s hemsida.

Under hösten kommer SBU hålla 16 Webbinarier, bland annat om avfallsmottagningsförordningen och olika nya rutiner i BAS. Gå in på vår hemsida och se om det är något som är av intresse.

Innan sommaren gjordes en läsarenkät för tidningen Båtliv. Syftet var bland annat att få fram hur läsarna upplevde tidningens innehåll och hur läsarnas läsvanor är. Resultatet av enkäten kommer att redovisas i tidningen Båtliv. Jag kan redan nu avslöja att läsvanorna är mycket höga med 84 procent som läst nästan alla de sex nummer tidningen ger ut varje år.

Till sist är det väldigt roligt att berätta att stölderna av båtmotorer minskade med 42 procent under första halvåret 2023 i Sverige enligt senaste statistiken från Larmtjänst.

Nu får vi hoppas att vädret i slutet på sommaren blir bättre än hittills. Ha en fortsatt bra avslutning på båtsäsongen.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen